İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 EYLÜL-6 EKİM 2006

AVRO BÖLGESİ SON ALTI YILIN EN YÜKSEK EKONOMİK BÜYÜME ORANINA ULAŞTI

2 Ekim’de yayımlanan Komisyon raporu Avro bölgesi ülkelerinin 2006 yılının ilk yarısındaki ekonomik büyüme oranlarını %3.4 olarak saptadı. Rapor, Avro bölgesindeki ülkelerin ekonomilerinin temelde güçlü olduğunu belirtirken artan büyüme oranlarının ardındaki temel etmenleri; ücretlerin düşürülmesi, işgücü piyasasındaki reformlar ve üretimden yan sektörlere küçük geçişler olarak belirliyor. Rapor ayrıca, Avro bölgesindeki yavaş büyümeye rağmen son beş yılda beş milyon yeni iş yaratıldığını belirtiyor. Buna karşılık, Avro bölgesinin 12 ülkesinde yapısal ve uzun dönemli işsizliğin sürdüğü ifade ediliyor. Raporda, son olarak, ulusal hükümetlerin yeni iş yaratılması önündeki engellerin kaldırılması konusunda çaba göstermesi gerektiğini vurgulanıyor.