İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-13 EKİM 2006

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI’NIN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMININ İNKARINI SUÇ SAYAN YASANIN FRANSIZ PARLAMENTOSU TARAFINDAN KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

İktisadi Kalkınma Vakfı olarak Fransa Meclisinde sözde Ermeni soykırımının bilim adamları tarafından olanlar dahil, inkarını suç sayan yasanın kabul edilmesini esefle karşılıyoruz. Tarihçiler tarafından üzerinde hiçbir şekilde fikir birliğine varılmamış bir olaya ilişkin, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bu gibi eylemler demokrasinin beşiği olma iddiasındaki bir ülkenin inandırıcılığına gölge düşürmektedir.

İfade özgürlüğü Türkiye’nin üye olmak için çaba gösterdiği Avrupa Birliği’nin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Türkiye’nin bu yöndeki eksikliklerini gidermeye çalıştığı bir dönemde Avrupa Birliği kurucu üyelerinden biri tarafından alınan bu karar en hafif tabiriyle üzücüdür. Fransız ve Türk toplumları arasında onarılması son derece güç hasarlara yol açabilecek bu kararın uzun vadede nasıl bir amaca hizmet ettiğini anlamak asla mümkün değildir.

Fransa devletinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu talihsiz hatadan en kısa zamanda dönerek, sorumlu ve sağduyulu davranacağına inanıyoruz.

Öte yandan, söz konusu karara ilişkin başta Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu Üyesi ve Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı olmak üzere AB içinden gelen tepkiler kararın Avrupa Birliği’nden bağımsız münferit bir hata olduğunu açıkça göstermektedir. AB’den gelen bu üst düzey tepkileri memnuniyetle karşılıyoruz.

Türk toplumunun karara tepkisinin de sağduyulu ve itidalli olmasını bekliyoruz. İKV olarak, Türkiye’de devam etmekte olan reformların her şeyden önce kendi vatandaşlarımız için olduğunu, bu gibi kararlar karşısında hedefe yönelik tepkilerimizi oluştururken, üyelik yönündeki çalışmalarımızı da devam ettirmemizin önemli olduğunu hatırlatıyoruz.