İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-13 EKİM 2006

AVRUPA KOMİSYONU SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu, ulusal ve Avrupa seviyesinde daha geniş tartışma ortamı yaratmayı hedefleyen ve temelleri Ekim 2005 tarihinde atılan “Demokrasi, Diyalog ve Tartışma için D Planı” kapsamında, sivil toplum örgütlerinin hazırlayacağı pan-Avrupa projelerini desteklemeye hazırlanıyor. 4,5 milyon Avro bütçeli programda desteklenecek projeler çerçevesinde AB vatandaşlarının Birlik politikalarını ve Avrupa Birliği’nin geleceğini tartışmaları hedefleniyor. 2006 ve 2007 yıllarının ikinci yarısında yürütülmeye başlanacak projeler ile ilgili ilk sonuçlar 2007 baharında açıklanacak.

Program dahilinde ilk aşamada, Mart 2006 tarihinde yayımlanan proje çağrısı sonrasında seçilmiş 6 projenin, AB’nin 25 üyesinde uygulanması hedefleniyor. Seçilmiş projeler, Komisyon’un D Planı kapsamında vatandaşların Avrupa’nın geleceğini tartışmalarını desteklemesini; vatandaşlarının Birlik politikaları hakkındaki görüşlerinin toplanmasını; ve vatandaşların katkılarının karar vericiler için geri bildirim olmasını hedefliyor. İlk aşamada uygulanacak projeler ise şunlar:

  • Bizim Avrupa Vakfı (Notre Europe Foundation, Paris) tarafından önerilen “Yarının Avrupası” projesi
  • Uluslararası Avrupa Hareketi (European Movement International, Brüksel) tarafından önerilen “Konuş Avrupa” projesi
  • King Baudouin Vakfı (King Baudoin Foundation, Brüksel) tarafından sunulan “Avrupa Vatandaşlarının Düşünceleri” projesi
  • Deutsche Gesellschaft (Deutsche Gesellschaft, Berlin) tarafından önerilen “Avrupa’ya Mesajımız” projesi
  • CENASCA (Centro Nazionale Associazionismo Sociale Cooperazione Autogestione, Roma) tarafından sunulan”Radyo Web Avrupa” projesi
  • Avrupa Evi (European House, Budapeşte) tarafından sunulan “Bizim Avrupamız – Bizim Tartışmamız – Bizim Katkımız” Projesi

D Planı, Komisyon’un Avrupa’nın geleceği hakkında uzun süreli bir demokratik reform sürecinin başlangıcını oluşturuyor. Plan kapsamında AB vatandaşlarının Birlik politikalarını sahiplenmelerini sağlamak, politikaları güncel ve anlaşılabilir kılmak ve AB kurumlarını hizmet ettikleri kesimlere karşı güvenilir ve sorumlu hale getirmek hedefleniyor. Plan, önemli ve kalıcı sonuçlar elde etmek için zamana ve üye ülkeler ile AB kurumlarının sürece bağlılığına ihtiyaç duyuyor. 

İKV’nin hazırlamış olduğu 10 Mayıs 2006’da kabul edilen “D Planı ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Tebliği”ni konu alan bilgi notuna http://www.ikv.org.tr/haberler.php?&show=15 adresinden ulaşabilirsiniz.