İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-13 EKİM 2006

KOMİSYON SIĞINMA KOŞULLARINI DÜZENLEYEN YASAYI İÇ HUKUKLARINA AKTARMAYAN ÜYE ÜLKELERE KARŞI YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

AB üye ülkelerinin sığınma hakkı talep edenlerden istedikleri koşulların minimum standartlara kavuşturulmasına yönelik AB düzenlemesi 10 Ekim’de uygulamaya geçti. 2004 Mayıs’ında yürürlüğe giren düzenlemeyi şu ana kadar yalnızca Estonya, Litvanya, Avusturya, Fransa, Slovenya ve Lüksemburg iç hukuklarına aktardı. Avrupa Komisyonu düzenlemenin yürürlüğe girmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen diğer 19 üye ülkeyi uyararak, yaptırım yapabileceğini belirtti.

AB üye ülkelerinde sığınma taleplerinin kabul edilme gerekçeleri birbirinden farklılık gösteriyor. Örneğin; Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre Avusturya, Çeçenistan’dan gelen sığınmacıların %84’ü kabul ederken, bu oran Fransa’da %42, Almanya’da %23’e düşüyor. 

Söz konusu düzenlemeyi iç hukuklarına aktarmayan üye ülkeler halihazırda, 1961 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Sığınma Konvansiyonu uyguluyorlar.