İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-13 EKİM 2006

2007-2013 UYUM POLİTİKASI KAPSAMINDA BÜYÜME VE İSTİHDAMA YÖNELİK YENİ BİR REHBER YAYIMLANDI

6 Ekim 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politika’dan Sorumlu Üyesi Danuta Hübner, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak “Yenilikçi Strateji ve Faaliyetler: 15 Yıllık Bölgesel Deneyimin Sonuçları” başlıklı bir rehber yayımladı. Bu rehber, yenilikçi bölgesel strateji ve faaliyetlere ilişkin 15 yıllık tecrübenin neticesinde oluşturulan pratik yönlendirici bilgiler ve iyi uygulama örneklerini içeriyor. Ayrıca, büyüme için bilgi ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, 5 Ekim 2006 tarihinde Konsey tarafından kabul edilen ve yeni programlama yılında bölgesel politikanın sürdürülebilir büyümeye ve istihdam yaratılmasına en etkili şekilde nasıl katkı sağlayabileceğini ortaya koyan Topluluk Stratejik Yönlendirici İlkeleri’nde yer alan üç temel öncelikten birini oluşturuyor.

Danuta Hübner, bu rehberin, bölgesel politikaya ilişkin deneyimlerin paylaşılarak, bölgelerin birbirinden öğrenmesine imkan yaratması amacını taşıdığını belirtti. Hübner, açıklamasında, bölgesel politikanın Birliğin büyüme ve istihdam stratejisindeki önemini vurgulayarak, bölgesel düzeyde yenilikçiliğin geliştirilmesi gereğinin altını çizdi. Hübner, ayrıca, üye ülkeler eylem (operasyonel) programlarını oluştururken, rehberde yer alan pratik yönlendirme ve iyi uygulama örneklerinin birçoğu için ilham kaynağı olmasını ümit ettiğini kaydetti. Bununla birlikte, 10 yeni üye ülkenin yanı sıra Birliğe 2007’de katılması öngörülen Bulgaristan ve Romanya’nın, yenilikçi stratejilerin geliştirilmesi ve yenilenmesine yönelik olarak kullanabilecekleri yöntem ve araçları içeren bu rehberin önderliğinde, performanslarını artırma fırsatına da sahip olacakları belirtildi.

Yeni rehberin yayımlanması, Avrupa Bölgesel Politikası’nda çok önemli bir yeri olan, Avrupa Bölge ve Şehirleri Haftası ile örtüşüyor. Açık Günler olarak da adlandırılan bu etkinlik kapsamında, Avrupa genelinde kamu kuruluşları ve özel kesim dahi olmak üzere, 5000’in üzerinde katılımcı 9-13 Ekim tarihleri arasında Brüksel’de bir araya gelerek bölgesel kalkınmaya ilişkin yeni fikir ve deneyimlerini paylaşacak.