İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 EKİM-6 KASIM 2006

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SOSYAL HARCAMALARI ARTIYOR

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre üye devletlerin yaşlılık, hastalık, işsizlik, barındırma ve çocuklar için yaptıkları harcamalar her yıl artıyor.

Eurostat, 2003 yılında %28 olarak kaydedilen AB-25 sosyal harcamalarının 1993 yılındaki %28.7’lik AB-15 ortalamasına yaklaştığını vurguladı. Buna rağmen eski üyelerin sosyal harcamaları GSYİH’ya oranlandığında yeni üyelere göre %10 yüksek olduğu görülüyor.

Eurostat verileri yüksek sosyal harcamaların ekonomik gelişime engel teşkil etmediğini de ortaya koydu. Bu bağlamda, AB’nin en rekabetçi beş ekonomisinin (Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda ve İsveç) sosyal harcamaları Birlik içinde üst sıralarda yer alıyor. Öte yandan, yoksulluğun en yaygın olduğu Baltık ülkelerinin sosyal harcamaları alt sıralarda yer alıyor. Rapora göre üye devletlerin sosyal uyuma yaptıkları harcamalar rekabet gücünün artırılmasını da destekliyor.

Raporun aslına şu adresten ulaşılabilir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-014/EN/KS-NK-06-014-EN.PDF