İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 EKİM-6 KASIM 2006

AB BÜYÜK BİR TERÖRİST SALDIRIYA KARŞILIK VERME KAPASİTESİNİ TEST ETTİ

Avrupa Birliği, beş kentte eş zamanlı olarak bir terörist saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. 30 Ekim’de yapılan tatbikata ilişkin açıklamada hedefin, üye devletler ve Komisyon’un kriz durumlarında birlikte hareket etme kapasitesinin test edilmesi olduğu belirtildi.

Tatbikatın gerçekleştirildiği şehirler açıklanmazken, senaryoların 11 Eylül 2001 saldırıları benzer olduğu vurgulandı. Teste tabi olan kurumlara tatbikatın kesin tarihi önceden bildirilmedi.

Test sonuçları, kriz durumlarına karşılık vermek için tasarlanan Acil Kriz ve Koordinasyon Düzenlemelerinin (CCA) genel olarak iyi işlediğini ortaya koydu. Öte yandan, yetkililer yaralıların tahliye edilmesi gibi bazı konularda Konsey ve Komisyon arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç bulunduğunu ve kriz durumlarında iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılması gerektiğini belirtiyorlar.