İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-10 KASIM 2006

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Türkiye, Kopenhag siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirmeyi sürdürmektedir ve siyasi reformlara devam etmiştir. Ancak geçen yıl reformların hızı yavaşlamıştır. Başta ifade özgürlüğü alanında olmak üzere çabaların önemli ölçüde artırılmasına ihtiyaç vardır. Aynı şekilde, gayri-Müslim toplulukların hakları, kadın hakları, sendikal haklar ve sivillerin ordu üzerindeki denetimi alanlarında iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Devamını Oku