İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 KASIM-1 ARALIK 2006

TÜRKİYE’NİN İLK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARI BELLİ OLDU

TSE, Türk Loydu Vakfı ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Türkiye’nin ilk onaylanmış kuruluşları oldu. Uzun bir altyapı çalışması ve denetim sürecinin ardından onaylanmış kuruluş numaralarını alan ve NANDO sistemine giren bu kuruluşlar, faaliyete başladılar. Böylece, Asansörler Direktifi’nde TSE, Gaz Yakan Cihazlar Direktifi’nde Türk Loydu Vakfı ve Yapı Malzemeleri Direktifi’nde TÇMB onaylanmış kuruluş olarak uygunluk değerlendirmesi yapabilecek. Ayrıca, bu kurumlardan TSE ve Türk Loydu Vakfı’nın aşağıdaki Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında da onaylanmış kuruluş olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor. Bu sürecin önümüzdeki günlerde neticelenmesi bekleniyor:

TSE:

  • Yapı malzemeleri,
  • Gaz yakan cihazlar,
  • Basınçlı ekipman

Türk Loydu Vakfı:

  • Taşınabilir basınçlı ekipman,
  • Basınçlı ekipman,
  • Gezi tekneleri

Yalnızca Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirme kuruluşları arasında özel bir kategori olup, yetkili kuruluş tarafından yetkilendirilen özel ya da kamu kuruluşları olarak tarif ediliyor. Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kamu kuruluşları olan ‘yetkili kuruluşlar’, kendilerine başvuran adaylar arasından uygun gördükleri sayıda onaylanmış kuruluş görevlendirebiliyor. Türkiye’de, Yapı Malzemeleri Direktifi’nde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Asansörler ve Gaz Yakan Cihazlar’da ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Komisyon’a bildirilen onaylanmış kuruluşlar, Komisyon’un uygun görmesi halinde, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanıyor. Ancak, faaliyete geçmek için NANDO sistemine girmek yeterli. Bu kuruluşların teknik olarak yeterli ve bağımsız olmaları gerekiyor. Bu doğrultuda, belirli aralıklarla akreditasyon kuruluşlarınca denetleniyorlar.

AB genelinde faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların listelendiği NANDO bilgi sistemine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/