İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 KASIM-1 ARALIK 2006

AB KOMİSYONU YENİLİKÇİLİK VE Ar-Ge YARDIMLARINA TEŞVİĞİ ARTIRIYOR

AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Neelie Kroes yenilikçilik ve Ar-Ge yardımları için yeni düzenlemelerini 22 Kasım’da açıkladı. Kroes, mevcut koşullarda yenilikçilik ve Ar-Ge’ye yönelik yardımların AB ekonomisi için yeterli düzeyde olmadığını ve bu tür yatırımları teşvik etmek gerektiğini belirtti.

2002 Martında Barselona’da gerçekleşen AB Zirvesinde yenilikçilik ve Ar-Ge yardımlarının 2010 yılında üye ülkelerin GSYİH’lerinin %3’ü düzeyine yüksetilmesi hedefi koyulmuş ancak birçok üye ülkenin bu hedefi yakalayamadığı görülmüştü. AB Komisyonu söz konusu hedefe ulaşabilmek için yenilikçilik ve Ar-Ge yardımlarına uyguladığı rekabet kurallarını yeniden düzenleme kararı aldı. Yeni düzenleme aynı zamanda AB’nin büyüme ve istihdamı artırmaya yönelik Lizbon Stratejisi çerçevesinde planlanan devlet yardımları reformunun bir parçasını oluşturuyor.

AB müktesebatı genel bir kural olarak firmalara devlet yardımı verilmesini yasaklıyor. Bu kurala tek istisnayı AB Komisyonu tarafından rekabet ortamını bozmayacağı gerekçesiyle izin verilen devlet yardımları oluşturuyor. Yeni kurallara göre yenilikçiliği engelleyen spesifik piyasa aksaklıklarını gidermek üzere verilecek devlet yardımları rekabet kurallarından muaf tutulacak. İzin verilecek yardımların; yenilikçi firmalara, nitelikli personelin istihdamına ve teknoloji geliştirme bölgelerinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını kapsayacağı belirtiliyor.