İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 TEMMUZ 2012

YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI ALTINDA YENİ PROJE ÇAĞRILARI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, 9 Temmuz 2012 tarihinde, 7’nci Çerçeve Programı altında 2013’e yönelik yeni -ve bu Programın son- proje çağrılarını açıkladı. 2012’deki projeler için ayrılan bütçeden 1 Milyar Avro daha fazla olan, 8,1 Milyar Avro’luk yeni bütçede, insan sağlığı, çevrenin korunması, artan şehirleşmenin getirdiği problemler ve atık yönetimi gibi projelere ağırlık verilecek.

Proje çağrıları iki kategoriden oluşuyor. 4,8 Milyar Avro’luk değerindeki ilk kategoride endüstriyel yenilikçilik, denizcilik sektöründe sürdürülebilir gelişme ve kentsel çevre gibi tematik araştırmalara öncelik veriliyor. En iyi yabancı araştırmacıları Avrupa Birliği’ne çekmeyi sağlayacak programlara ayrıcalık verileceği açıklandı. Ayrıca, araştırmacılara kişisel bursların, Avrupa Araştırma Konseyi (1,75 Milyar Avro) ve Marie Curie Araştırma Programları (963 Milyon Avro) tarafından verileceği belirtildi. Bu burslar ile, özellikle araştırmacıların serbestçe seyahat etmelerinin sağlanması ve kariyerlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bir diğer önemli husus da, açılan proje çağrıları kapsamında KOBİ’lere ayrı bir önem verilmesi oldu. Bu kapsamda, bütçenin 1,2 Milyar Avro’su KOBİ’lere tahsis edilecek.

Bütçeden kalan 3,3 Milyar Avro’luk miktar ise değişik sektörler arasında dağıtılacak. Sağlık, yeni teknolojiler (başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere), enerji, güvenlik, biyo-ekonomi, sosyal ve insan bilimleri, uzay ve çevre konularındaki projeler için bütçe 2012 için ayrılan bütçeye göre arttırılırken, ulaştırma sektörüne ayrılan bütçenin azalmış olması dikkat çekiyor.

Bu yeni çağrılar kapsamında “Avrupa Araştırma Alanı (AAA) Kürsüleri” adında yeni bir pilot proje başlatıldı. Bu pilot çağrı kapsamında toplamda beş AAA Kürsüsü seçilmesi öngörülüyor. Bu proje kapsamında, projeye tahsis edilen 12 Milyon Avro, beş farklı üye ülkedeki en az gelişmiş bölgelerde ev sahipliği yapacak üniversiteler veya başka araştırma kurumlar arasında paylaştırılacak. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgilerin önümüzdeki haftalar açıklanacağı belirtildi.

Yedinci Çerçeve Programı kapsamındaki 8,1 Milyar Avro’luk bütçenin ek olarak 6 Milyar Avro’luk araştırmaya yönelik kamusal ve özel yatırımı desteklemesi, kısa vadede 210.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniliyor.

Yedinci Çerçeve Programı altında yapılan son çağrılara, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls ve http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=578C97891C4311DA7D7F452A64B5862F?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794 internet sayfalarında ulaşılabilir.