İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-17 KASIM 2006

AVRUPA KOMİSYONU GENİŞLEME STRATEJİ BELGESİNDE DİĞER ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERİN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

8 Kasım’da yayımlanan 2006-2007 Genişleme Strateji Belgesi’nde Komisyon, aday ve potansiyel aday ülkelerin AB’ye katılım sürecinde kaydettiği gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belge’de, Hırvatistan’ın, katılım müzakerelerine iyi bir başlangıç yaptığı, tarama sürecinin ardından pek çok alanda mevzuatını uyumlaştırma hususunda önemli adımlar atıldığı; idari kapasitenin ise geliştirildiği belirtiliyor. Ancak, Hırvatistan’ın yargı reformu, yolsuzlukla mücadele, ekonomik reform ve Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam işbirliğinin sürdürülmesi gibi alanlarda çaba göstermesi talep ediliyor.

Makedonya’nın Aralık 2005’te aday ülke statüsü kazanmasının ardından 2006 yılı boyunca, daha yavaş da olsa, ilerleme sağladığı belirtiliyor. Ancak başta kolluk güçleri ve yargı, yolsuzlukla mücadele, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın tam uygulanması olmak üzere kilit alanlarda reformların hızını artırması isteniyor.

Komisyon belgesinde AB’ye potansiyel aday ülkeler olan Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan ile ilişkiler, Kosova’nın gelecekteki statüsü, Yüksek Temsilci Ofisi’nin çekilmesinden sonra Bosna Hersek halkının ve kurumlarının yönetimde daha fazla söze sahip olmaları AB’nin 2007 yılında karşılaşacağı güçlükler arasında sayılıyor. 

Sırbistan’ın önündeki en önemli iki sorun Kosova’nın statüsü ve savaş suçlularını teslim etmemesi olarak beliriyor. Sırbistan Ekim ayında kabul ettiği yeni anayasasında Kosova’yı topraklarının içinde ilan etmişti. Karadağ’ın Sırbistan’dan barışçı ve demokratik bir referandumla ayrılmaya karar vermesi olumlu bir husus olarak değerlendiriliyor. Bosna-Hersek’te ise Boşnak ve Sırp kantonları arasındaki görüş ayrılıklarının AB sürecini engellediği belirtiliyor. Arnavutluk’un yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele etmesi, ayrıca idari reformlarını sürdürmesi gerektiği ifade ediliyor. Karadağ’ın ise kurumlarını güçlendirmesi ve savaş suçlularının teslim edilmesi için işbirliğini artırması isteniyor.