İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-17 KASIM 2006

AVRUPA KOMİSYONU KÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN AB EKONOMİSİNE KATKISINI DEĞERLENDİRDİ

13 Kasım’da Avrupa Komisyonu tarafından kültür sektörünün AB ekonomisine katkılarını değerlendiren bir çalışma yayımlandı. Çalışma, Lizbon stratejisi çerçevesinde kültür sektörünün AB’ye ekonomik ve toplumsal katkılarını ortaya koyuyor. Ekonomik anlamda sektörün 2003 yılı AB GSYH’sine %2.6 katkı yaparak kimya, kauçuk ve plastik sektörlerini geçtiği belirtiliyor. Ayrıca 1999 ile 2003 yılları arasında sektörel büyümenin %12.3 ile genel AB ekonomisinin büyümesinden ileri olduğu ve 2003 yılından devreden miktarın 654 milyar Avro’dan fazla olduğuna değiniliyor. Sosyal anlamda ise 2004 yılında 5.8 milyon kişiye iş imkanı sağlandığı ve 2002-2004 yılları arasında toplam istihdam düşerken kültür sektöründe %1.85 arttığı vurgulanıyor.

Çalışma, Avrupa kültür ekonomisinin “Lizbon potansiyelinin” ortaya çıkarılması için ortak strateji belirlenmesi gerektiğini belirtiyor ve bir dizi politika önerileri sunuyor. Buna göre; Avrupa kültür sektörünün önemi ile ilgili istatistiki verilerin toplanması ve bilgi düzeyinin ilerletilmesi gerekiyor. Aynı zamanda AB programlarının daha yoğun kullanılması, Lizbon stratejisi amaçlarına katkının artırılması, sektöre etki eden politika ve eylemler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapısal reform yapılması öneriler arasında yer alıyor.