İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-17 KASIM 2006

İKV HEYETİ BRÜKSEL’DE BİR DİZİ TEMAS GERÇEKLEŞTİRDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Davut Ökütçü ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğrul Kudatgobilik, Adil Göksu, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Ömer Cihad Vardan, Ertuğ Yaşar ve Barbaros Bulutoğlu ile İKV Genel Sekreter Vekili Leyla Tunç Yeltin ve İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray’dan oluşan İKV heyeti Brüksel temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu üyeleri Ollie Rehn, Markos Kyprianou ve bazı üst düzey Komisyon ve Konsey yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Devamını Oku

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI’NIN 2006 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU KONUSUNDAKİ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye’nin AB üyelik sürecinin bir parçası olan İlerleme Raporları ülkemizin adaylığının teyidini takiben 2000 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanmakta ve Türkiye’nin AB üyelik yönünde bir yıl içindeki performansını değerlendirerek, resmini çekmektedir.

Devamını Oku

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDA TÜRKİYE KONUŞULDU

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan İlerleme Raporu`nda, Türkiye`ye G. Kıbrıs bandıralı gemilere limanlarını açmaması konusunda herhangi bir tavsiye yer almaması ve konunun değerlendirilmesi 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak liderler zirvesine bırakılmasının ardından, 13 Kasım’da toplanan AB Dışişleri Bakanları, Türkiye ile yaşanması muhtemel krizin çözülmesi içi bir dizi öneriyi tartıştı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU GENİŞLEME STRATEJİ BELGESİNDE DİĞER ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERİN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

8 Kasım’da yayımlanan 2006-2007 Genişleme Strateji Belgesi’nde Komisyon, aday ve potansiyel aday ülkelerin AB’ye katılım sürecinde kaydettiği gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devamını Oku

AB KONSEYİ İSTANBUL’UN 2010 YILINDA AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ OLMASINI ONAYLADI

Nisan ayında Brüksel’de yapılan jüri toplantısında Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve AB Konseyi’nin ikişer, Bölgeler Komitesi’nin bir temsilcisinden oluşan kurul tarafından, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında AB dışı şehirler sınıfında seçilen İstanbul, AB Konseyi tarafından da onaylandı.

Devamını Oku

“MEDENİYETLER İTTİFAKI GİRİŞİMİ” TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Farklı kültürler arasındaki ortak evrensel değerleri ortaya çıkararak, birlik, işbirliği ve uyum ortamı yaratmayı amaçlayan `Medeniyetler İttifakı Girişimi`nin dördüncü yüksek düzeyli grup toplantısı 12-13 Kasım’da İstanbul`da gerçekleştirildi.

Devamını Oku

RUSYA DTÖ ÜYELİĞİ KONUSUNDA ABD İLE ANLAŞMAYA VARDI

11 Kasım’da Rusya ile ABD, Rusya’nın DTÖ’ye katılım şartları konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU YENİ HİZMETLER DİREKTİFİ’Nİ ONAYLADI

AP, ilki İç Pazardan sorumlu eski Komisyon Üyesi Fritz Bolkestein’ın kabinesi tarafından hazırlanan ve AB’nin Anayasa taslağı ile birlikte en önemli iki girişiminden biri olarak değerlendirilen, 2004 yılından bu yana yasama süreci devam eden direktif taslağını, 15 Kasım’da yapılan ikinci okumada onayladı.

Devamını Oku

“AVRUPA’DA İSTİHDAM 2006” RAPORU AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Avrupa’da İstihdam 2006” Raporu’na göre, ekonomik büyümedeki geçici yavaşlamaya rağmen AB’de istihdam piyasası 2005’te gelişme gösterdi. İşsizlik oranı %9.1’den %8.7’ye gerilerken, istihdamda gerçekleşen büyümede iki kat artış kaydedildi.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU SONBAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 6 Kasım’da Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahminlerini açıkladı. Buna göre, 2005 yılında AB ekonomisinde %1.7 olarak gerçekleşen büyümenin, 2006 yılında %2.8’e yükselmesi bekleniyor.

Devamını Oku

AB İLE ABD TİCARET VE YATIRIMLARDA ENGELLERİN AZALTILMASI KONUSUNDA ANLAŞTI

9 Kasım’da bir araya gelen ABD Ticaret ve Enerji Bakanları, Sanayiden sorumlu Komisyon Üyesi ve Başkan Yardımcısı Günther Verhaugen ve Finlandiya Ticaret Bakanı, ticaret ve yatırımların önündeki yasal engellerin azaltılması için önemli alanların belirlenmesi konusunda anlaştı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU KÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN AB EKONOMİSİNE KATKISINI DEĞERLENDİRDİ

13 Kasım’da Avrupa Komisyonu tarafından kültür sektörünün AB ekonomisine katkılarını değerlendiren bir çalışma yayımlandı.

Devamını Oku