İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ARALIK 2006

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA “AB İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANDI

Türkiye ile KKTC arasında 7 Aralık’ta, AB üyelik sürecinde iki ülkenin işbirliği yapmasını öngören protokol Lefkoşa’da imzalandı. Protokol esas olarak; AB konusunda nasıl işbirliği yapılabileceği, uzman değişimi ve müktesebat uyumu konularında yapılabileceklerin belirlenmesini hedefliyor. Aynı zamanda AB uyum çalışmalarında ABGS ile KKTC AB Koordinasyon Merkezi’nin tecrübe ve çalışmalarını paylaşmalarına yönelik işbirliği mekanizmasının kurulması amaçlanıyor. Bu amaçla iki kurum arasında eğitim desteği sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve eğitim uzmanlarının değişimine yönelik programlar hazırlanması öngörülüyor.