İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ARALIK 2006

AB İLE KARADENİZ VE HAZAR DENİZİ BÖLGELERİNDEKİ ÜLKELER ORTAK BİR ENERJİ STRATEJİSİ ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARDI

AB ülkeleri ile Karadeniz ve Hazar Denizi bölgelerinde yer alan ülkeleri bir araya getiren “Bakü Girişimi’nin ikinci toplantısı Kazakistan’ın Atsana kentinde gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs ile Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Özbekistan ve gözlemci olarak Rusya Federasyonu’nun enerji bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, taraflar arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bir planı içeren yeni bir Enerji Yol Haritası üzerinde uzlaşmaya varıldı. Yol Haritasının uygulanmasıyla, AB-Karadeniz-Hazar Denizi ortak enerji piyasasını yönetecek kapsamlı bir yasal ve düzenleyici çerçevenin oluşturulmasının sağlanması hedefleniyor. Toplantıya katılan tüm taraflar, sürecin desteklenmesi amacıyla, Ortak Ülkelerden, AB yardımlarından ve uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak özel kaynaklar ile kamu kaynakların geliştirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Toplantıda söz konusu ülkelerin enerji bakanları uzman çalışma grupları tarafından hazırlananlar ışığında gelecekteki enerji işbirliğine ilişkin 4 öncelik alanı üzerinde uzlaşmaya vardı. Bu alanlar;

  • Enerji piyasalarının yakınlaştırılması
  • Enerji güvenliğinin artırılması
  • Enerji etkinliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve talep yönetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilir enerjinin desteklenmesi
  • Ortak çıkara hizmet eden enerji projelerine daha fazla yatırım çekilmesi olarak sıralandı.