İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ARALIK 2006

AB 2006 REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU KABUL EDİLDİ

AB 2006 Rekabet Edebilirlik Raporu 1 Aralık tarihinde AB Rekabet Konseyi’nde kabul edildi. Rapor üye ülkelerin enerji piyasalarını daha fazla serbestleştirmesi, bürokrasiyi azaltması ile büyüme ve istihdama katkı sağlaması amacıyla yenilikçiliğe yatırım yapması gereğinin altını çizdi. Konuyla ilgili stratejilerinin başlarıyla işlemekte olduğunu belirten Rekabet Konseyi’nde Komisyonu temsil eden Günter Verheugen doğru yolda olduklarını belirtti.

Rapor, AB’nin dünyada rekabet gücünün artmasına ve Lizbon hedeflerine ulaşmasına yönelik aşağıdaki konulardan oluşuyor:

  • Enerji sektörünün daha fazla serbestleştirilmesi;
  • Risk sermayesine erişimin kolaylaştırılarak yenilikçiliğe destek sağlanması;
  • Küreselleşen ekonomide başarılı olabilecek öncü sektörlerin teşvik edilmesi;
  • Bürokrasiyi azaltarak ve yeni bir iş alanı geliştirerek iş yapma ortamının iyileştirilmesi;
  • Rekabet ve hızla büyüyen AB sektörleri olan kimya, ilaç, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine ve ulaştırma araçları gibi sanayilerde Ar&Ge yatırımlarına odaklanılması; rekabet dezavantajı bulunan ağaç, tekstil, ofis ve iletişim ekipmanları gibi sektörlerden uzaklaşılması.