İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ARALIK 2006

AB MALİ KONTROLÜN KOLAYLAŞTIRILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ KURALLAR BENİMSEDİ

AB bütçesinin yönetiminin ve AB fonlarına  erişimin kolaylaştırılmasına yönelik Komisyon teklifi Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından kabul edildi. Söz konusu  teklif , AB programlarının 2007-2013 mali perspektifi çerçevesinde  azami kullanımını teşvik ediyor.

AB fonlarına erişimin kolaylaştırılması alanında, fonların özellikle KOBİ’ler, okullar, üniversiteler, araştırma laboratuarları, kalkınma ajansları ve belediyeler tarafından kullanımının artırılması planlanıyor. Bu alanda bürokrasinin azaltılmasıyla birlikte kullanıcıların fonlardan yararlanmasının  kolaylaştırılması hedefleniyor.  AB ülkelerinin kullandığı fonların yanı sıra özellikle aday ülkelere yönelik  mali yardımların bu ülkelerin makamları tarafından yönetilmesine olanak sağlayacak esnek bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Ayrıca, AB mali çıkarlarını korumak amacıyla şeffaflık ilkesinin geliştirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda, AB tarımsal ve yapısal fonlarından yararlanan kurum ve kuruluşlara ilan edilecek. Komisyon  ayrıca , AB fonlarının kullandırılmayacağı kuruluşları içeren bir veri tabanı geliştirerek yolsuzluğun önlenmesi konusunda da yeni bir adım atmış olacak.

Yeni kurallar, AB bütçesinin üye ülkeler tarafından yönetilen yaklaşık %76’lık bölümünün raporlamasının iyileştirilmesi öngörüyor. Yeni kuralların, gözden geçirilecek Mali Tüzük ve ilgili Uygulama Tüzüğü ile önümüzdeki yılın başında onaylanarak 1 Mayıs 2007’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.