İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ARALIK 2006

İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA ALANINDA YENİ TOPLULUK PROGRAMI AÇIKLANDI

AB'nin istihdam ve sosyal politikalar alanındaki amaçlarının hayata geçirilmesinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan yeni istihdam ve sosyal dayanışma programı PROGRESS açıklandı. 2007-2013 yıllarını kapsayan ve 700 milyon Avro’luk bir bütçeye sahip PROGRESS, Sosyal Gündem hedeflerine ulaşmanın yanı sıra, istihdam ve büyümeye yönelik Birlik stratejisini geliştirmeyi hedefliyor. Program kapsamında araştırmalar, karşılıklı eğitimler, bilgilendirme kampanyaları yapılması ve programın belirlediği beş ana alanda (istihdam, sosyal içerme, çalışma koşulları, kadın-erkek eşitliği, ayrımcılıkla mücadele) faaliyet gösteren her türlü kurumun desteklenmesi amaçlanıyor. Program ayrıca sosyal politika ve istihdam alanlarında AB harcamalarını düzenleyerek, bu politika alanlarında yapılan çalışmaların görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmayı hedefliyor.

2007 yılında uygulamaya koyulacak PROGRESS programının, Avrupa Birliği’nin sosyal alandaki, ayrımcılıkla mücadele, kadın-erkek eşitliği, istihdam ve sosyal dışlanma ile mücadele alanlarında yürüttüğü 4 programının yerini alması bekleniyor. Program kapsamında ulusal yetkililer, işçi ve işveren sendikaları ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa çalışmalarda bulunulacak. Avrupa Komisyonu’nun istihdamdan sorumlu üyesi Vladimir Spidla, yeni programın AB’nin herkes için fırsat eşitliği hedefine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Programın ulusal hükümetler ve sivil toplum temsilcileri ile ortak çalışmayı öngördüğünü vurgulayan Spidla, bu sayede Birliğin sosyal politika alanında karşılaştığı zorluklarla daha iyi mücadele edebileceklerini bildirdi.