İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

GENİŞLEME STRATEJİSİNE İLİŞKİN RAPOR İLE KURUMSAL REFORMLARA İLİŞKİN RAPOR AP GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ

Raportörlüğünü Hıristiyan Demokrat Elmar Brok’un yaptığı ve 29 Kasım’da AP Dışişleri Komitesinde görüşülen Komisyon’un Genişleme Stratejisi ve Temel Güçlükler 2006-2007 Tebliği’ne ilişkin ve 13 Aralık’ta AP Genel Kurulu’nda kabul edilen Parlamento Raporunda; Komisyon Tebliğinin entegrasyon kapasitesine ilişkin daha detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiği belirtilerek, “entegrasyon kapasitesi”nin Birlik kurumlarının meşruiyeti, demokratik ve etkili işleyişi, mali kaynakların ekonomik ve sosyal uyuma katkıda bulunması ve genişleyen Birliğin siyasi amaçlarını gerçekleştirme kapasitesinden oluştuğu ve entegrasyon kapasitesinin geliştirilmesi sorumluluğunun aday ülkelere değil, Birliğe ait olduğu; katılım müzakerelerinin Kopenhag kriterlerine uyum temelinde belirlenecek bir takvim uyarınca yürütülmesi ancak, tam üyelik için erkenden bir tarih belirlenmesinden kaçınılması gereği; AP’nin özellikle siyasi konuların izlenmesinde daha aktif bir rol üstleneceği belirtilirken, ayrıca, mevcut katılım müzakerelerinin aksatılmaması için Anayasal sürecin 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması tavsiye ediliyor. Raporun Türkiye’ye ilişkin bölümünde, Türkiye’nin Ek Protokol hükümlerini tam olarak uygulamamasının katılım müzakerelerindeki iyi ilerlemeyi ciddi şekilde tehlikeye attığı ve 11 Aralık’ta AB Genel İşler Konseyi’nde alınan kararın, Türkiye’nin bu tutumunun kaçınılmaz bir sonucu olduğuna işaret ediliyor. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk toplumuna yönelik izolasyonların hafifletilmesi yönünde Almanya Dönem Başkanlığı’nın BM ile işbirliği içinde çabaları sürdürmesi çağrısına da yer veriliyor.

Alexander Stubb tarafından hazırlanan ve 16 Kasım’da Anayasal İşler Komitesi’nde görüşülen AB’nin yeni üye ülkeleri entegre etme kapasitesinin kurumsal yönlerine ilişkin  raporda ise; geçmiş genişlemelerin Birliği güçlendirdiği, ekonomik büyümeye katkı sağladığı ve Birliğin dünyadaki rolünü artırdığı ve yeni AB politikalarının gelişimini teşvik ettiği vurgulanıyor. Raporda hazmetme kapasitesi yerine “entegrasyon kapasitesi” ifadesinin kullanılması gerektiği vurgulanırken, bunun aday ülkelere yönelik yeni bir kriter değil, genişlemenin başarısı ve Avrupa entegrasyon sürecinin derinleşmesi için bir koşul olduğuna yer veriliyor.  Raporda, gelecek genişlemeler için mevcut kurumsal, mali ve siyasi yapısının uygun olmaması nedeniyle, Birliğin Güney-Doğu Avrupa ülkelerine yönelik taahhütlerini yerine getirmede zorluklar yaşadığı ve buna göre, yeni bir genişleme öncesinde, Birliğin daha etkili, şeffaf ve demokratik işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak bir dizi kurumsal değişiklik yapılması çağrısında bulunuluyor. Nice Antlaşması’nın gelecek genişlemeler için yeterli bir temel oluşturmadığına dikkat çekilirken  Anayasal Antlaşma’nın onaylanmasının bazı kurumsal reformların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacağı vurgulanıyor.           

Raporların özetine www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.