İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

AB’NİN YENİ KİMYASALLAR STRATEJİSİ REACH AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN ONAYLANDI

Son üç yıldır uzun ve hararetli tartışmalara neden olan AB’nin yeni kimyasallar stratejisine ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyon ve Avrupa Konseyi arasında 30 Kasım’da bir uzlaşı sağlanmasının ardından REACH taslağı 13 Aralık’ta AP tarafından kabul edildi.

AB iç pazarında 30 000 kimyasal maddenin kayıt altına alınmasını zorunlu kılan taslak metnin, kimyasal madde imal ve ithal eden şirketlerin ürünlerini temel sağlık ve güvenlik testlerini sağlamasını güvence altına alıyor. Yeni kurallara göre, günlük yaşamda kullanılan 30 000 kimyasal maddeye ilişkin sağlık ve güvenlik verileri, imalatçı ve ithalatçı şirketler tarafından sağlanacak. Söz konusu maddeler, bilgisayarda veya cep telefonunda kullanılan plastik maddelerden tekstil, boya, mobilya, oyuncak ve temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazeden oluşuyor. Tüm bu maddelerin, öncelikle kanserojen gibi tehlikeli olan ve miktar olarak en fazla piyasaya sürülen kimyasallardan başlamak üzere, 2018’e kadar merkezi Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt edilmesi gerekiyor. Parlamento tarafından onaylanan taslak Tüzüğün, 18 Aralık’ta AB Tarım Bakanları tarafından da kabul edilerek resmen AB mevzuatı haline gelmesi bekleniyor.

Söz konusu yeni yaklaşımın üç temel amacı var; KOBİ’ler dikkate alınarak şirketlerin rekabet gücünün korunması ile yenilikçilik alanında yatırımlar sürdürülürken aynı zamanda sağlık ve çevre koşularının geliştirilmesi; 40 direktifin tek bir yasa altında toplanarak AB mevzuatının geliştirilmesi ve Avrupa çapında idari formalitelerin azaltılması, hayvanlar üzerine yapılan deneylerin azami ölçüde azaltılması. Dolayısıyla REACH, kimyasal maddeler hakkında edinilen bilgileri güçlendirmenin yanı sıra, güvenliğin arttırılması ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi açısından, çok tehlikeli maddelerin daha güvenli maddelerle değiştirilmesini sağlayacak. Öte yandan, taslağın en önemli konularından birini, kimyasal ürünlerin güvenliğine ilişkin ispat yükünün - sanayi lobisine rağmen - kamu makamlarından özel sektöre devredilmesi oluşturuyor. REACH’in Avrupa sanayisine getireceği maliyet 5.2 milyar Avro olarak hesaplanıyor.

REACH Tüzüğü’nün 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.