İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

AVRUPA PARLAMENTOSU AB’NİN 2007 BÜTÇESİNİ ONAYLADI

27 üyeli AB’nin 2007 2013 mali perspektifinin ilk yılı olan 2007 bütçesi; sürdürülebilir büyüme, rekabet edebilirlik ve uyumunun güçlendirilmesi amacıyla artırılarak AP tarafından onaylandı. Bütçe, 2006’ya göre %5 artışla 126.5 milyar Avro olarak belirlendi. Bütçe başlıklarına göre taahhüt edilen rakamlar aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1. Rekabet Edebilirlik ve Uyum- Avrupa’nın büyüme potansiyeli ve AB bölgelerinin kalkınması: AB ekonomisinin bilgiye dayalı ekonomiye dönüştürülmesi kapsamında eğitim, araştırma, ulaştırma ve enerji ağlarına yönelik yatırımlar öngörüldü. Bu çerçevede ayrıca yaklaşık 45.5 milyar Avro AB’nin az gelişmiş bölgelerinin kalkınmasına ayrıldı. Bu başlık altındaki bütçe  2006’ya oranla %15.4 artışla toplam 54.9 milyar Avro olarak öngörüldü.

2. Doğal Kaynaklar- Tarımın modernleştirilmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve çevrenin temizlenmesi: Birliğin tarım reformu kapsamında ki doğrudan ödemeler sabit kalarak 42.7 milyar Avro olarak belirlendi. Kırsal kalkınma alanındaki harcamalar ise %3 artarak 12.4 milyar Avro’ya ulaştı. Çevre fonları da önemli ölçüde artarak 200 milyon Avro’ya yükseltildi. Doğal kaynaklar başlığı altında öngörülen bütçe miktarı toplamda 56.3 milyar Avro olarak belirlendi.

3. Vatandaşlık, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet: Bu başlık altında özgürlük, güvenlik ve adalet için bütçe miktarı %12.8 artışla 0.6 milyar Avro olarak öngörüldü. Kültür, gençlik ve kamu sağlığından oluşan “vatandaşlık” başlığı için de belirlenen miktar 600 milyon Avro oldu. Böylece toplamda bu başlık için öngörülen miktar %6.5 artışla 1.2 milyar Avro olarak gerçekleşti.

4. Global bir aktör olarak AB-Sınır ötesinde istikrar, barış ve kalkınma: Aday ülkeler için geçerli olan mali yardım bu başlık altında öngörüldü. Bulgaristan ve Romanya’nın AB üyesi olmasının ardından, aday ülke olan Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya’nın yanı sıra potansiyel aday ülke olan Batı Balkan ülkeleri için mali yardım bütçesi 1.2 milyar Avro olarak belirlendi.

Komşu ülkeler için ayrılan bütçe 1.4 milyar Avro olarak öngörüldü. Asya, Karaip ve Pasifik ülkelerine 2006’ya göre daha düşük bir bütçe olan 2.2. milyar Avro ayrıldı. Bunun nedeni 2006’da söz konusu bölgelerin doğal afetlerle karşılaşması nedeniyle yardım miktarının artmış olmasıydı. Genel olarak tüm başlık için öngörülen miktar %4.5 artışla 6.8 milyar Avro oldu.

Yeni üye olan Bulgaristan ve Romanya’ya 2007’de 400 milyon Avro tutarında ek bir yardım alması öngörülü. AB’nin idari giderleri ise 2007 bütçesinde toplam bütçenin %5.5’i olan 6.9 milyar Avro olarak öngörüldü.