İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

AVRUPA KOMİSYONU LİZBON STRATEJİSİNE İLİŞKİN YILLIK İLERLEME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 13 Aralık’ta Lizbon stratejisiyle ilgili yıllık ilerleme raporunu yayımladı. Lizbon hedeflerine ulaşma yolunda elde edilen ivmenin kaybedilmemesi amacıyla bazı temel ilkelere yer verilen raporda, Avrupa Komisyonu’nun 2006’da Lizbon Stratejisi hedeflerine ulaşmakta kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğu ancak üye ülkelerin ekonomik reformlara hız vermesi gerektiğinin altı çizildi. Lizbon Stratejisi kapsamında üye ülkeler tarafından hazırlanan Ulusal Programların sonuç vermeye başladığının vurgulandığı raporda, ekonomik ilerleme ile yakalanan fırsatın reform hızının artırılması yönünde kullanılması uyarısında bulunuldu. Üye ülkelerin Lizbon Stratejisi kapsamında belirledikleri Ulusal Programları uygulamalarına ilişkin değerlendirmede, reform hızının ülkelere göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Ayrıca rapor, önümüzdeki dönemde öncelik verilmesi ve güçlendirilmesi gereken alanlarla ilgili bazı önerilerde bulunuyor. Söz konusu alanlar eğitime, bilim ve araştırmaya yatırım yapılması; KOBİ’lerin önündeki engellerin kaldırılması; işgücü piyasalarının modernizasyonu; güvenli ve sürdürülebilir enerji arzının sağlanması ve iklim değişikliği alanında daha somut adımlar atılması. Komisyon ayrıca, ulusal Lizbon koordinatörlerinin daha etkili bir rol oynaması gerektiğinin altını çizerken, ulusal parlamento ve sosyal paydaşlar ile daha yakın bir işbirliğine gidilmesi konusunda uyarılarda bulundu.