İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİYE İLİŞKİN DEKLARASYON İMZALANDI

7 Aralık’ta Brüksel’de yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Bölgeler Komitesi, Avrupa Bölgesel Enerji ve Çevre Ajansları Komitesi ve Avrupa Bölgeler Meclisi enerji etkinliği ve yenilenebilir enerjiye ilişkin ortak bir deklarasyonu kabul etti. Deklarasyonla birlikte AB’deki bölgelerin ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak suretiyle enerji etkinliğinin sağlanması amaçlanıyor. Deklarasyon her bir bölgenin farklı taahhütlerini içeriyor. Örneğin İsveç’te bulunan Kamlar Şehir Konseyi 2050 yılında fosil yakıtların kullanımına tamamen son vermeyi, İspanya’nın Navara bölgesi ise 2010 yılında elektrik üretiminin %75’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı taahhüt ediyor.

Yuvarlak masa toplantısına katılan Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs AB içerisinde daha fazla bölgenin somut hedefler belirlemesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanında AB’nin başta yapı olmak üzere çeşitli sektörlerde eşik değerleri belirlemesini beklemeksizin harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda AB’nin devlet yardımları kurallarının 2007’de gözden geçirileceğini açıklayan Piebalgs, enerji verimli ürünlerin üretimine yönelik destekleri yasaklayan hükümlerin kaldırılacağını da belirtti.