İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

AVRUPA KOMİSYONU AB TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE TANITILMASINA YÖNELİK ON PROGRAM KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu, tarım ürünlerinin üçüncü ülkelerde tanıtılmasına yönelik Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve G.Kıbrıs’ın başvuruda bulunduğu on programı kabul etti. Programlar ile ABD, Kanada, Hindistan, Japonya ve Çin’de AB menşeli şarap, meyve, et, süt ürünleri, zeytinyağı ve organik ürünlerin tanıtılması ve teşvik edilmesi hedefleniyor. Programlara AB katkısı 9,1 milyon Avro (programların toplam bütçesinin %50’si).

Söz konusu programlar çerçevesinde kalite, hijyen, gıda güvenliği, etiketleme, hayvan refahı veya çevreye etkileri açısından  AB ürünlerinin  avantajlarını vurgulayan reklam kampanyaları; fuarlar ve etkinliklere katılımlar; koruma altına alınmış menşe (PDOs), koruma altına alınmış coğrafi işaret (PGIs), geleneksel özellik garantisi (TSGs), organik tarım ve belirlenmiş bölgelerde üretilen kaliteli şaraplara (QWPSR) yönelik bilgilendirme kampanyaları; yeni pazarların araştırılması gibi tedbirler destekleniyor.

Tanıtım ve teşvik tedbirlerine yönelik detaylı kurallar 16 Ağustos 2005 tarihli ve 1346/2005 sayılı Tüzükte ortaya koyuluyor. Üye ülkelerin, seçilen programların listesi ile her bir programın kopyasını her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar Komisyon’a sunması gerekiyor. Komisyon daha sonra bu programlar arasından seçim yapıyor.