İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

KÜRESELLEŞMEDEN OLUMSUZ ETKİLENEN ŞİRKETLERE YÖNELİK KÜRESELLEŞME FONU YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Dünya ticaretinde küreselleşmenin yarattığı sorunların AB üyesi ülkelerin çalışanları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve her yıl 500 milyon Avro’luk desteği öngören Küreselleşme Fonu, AP tarafından kabul edildi. 1 Ocak 2007'de yürürlüğe girmesi planlanan Küreselleşme Fonu, yeni kaynak, ucuz işgücü nedeniyle, üretim ve hizmetlerin başka ülkelere nakledilmesi sonucunda işini kaybeden kişilere destek vermek amacıyla kullanılacak. Kullanım süresinin 18 ayla sınırlandırıldığı fondan, AB şirketlerinin, işletmelerini AB dışına taşıdığı ya da AB ile diğer ülkelerin ticaret dengesinde meydana gelen değişimlerden dolayı binden fazla çalışanını kaybetmesi durumunda yararlanabilecekler.

Küreselleşme Fonu kurulması fikri ilk olarak, 2005’te Amerikan bilgisayar şirketi Hewlett Packard'ın aldığı ve Avrupa’da yaklaşık 6000 çalışanının işlerini kaybetmesini yol açan yeniden yapılanma kararı sonrasında gündeme gelmişti. 2006’da Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’in, şirketin yeniden yapılandırma çerçevesinde Brüksel fabrikasındaki Golf modeli üretimini Almanya'daki 2 tesisine kaydıracağını, dolayısıyla Volkswagen’ın Brüksel fabrikasında çalışan toplam 5600 işçiden, 4000’nin işine son verileceğini açıklaması Avrupa Komisyonu’nun söz konusu mali destek paketini hazırlanması için harekete geçirmişti. Hayata geçirilecek fon kapsamında, işini kaybeden işçilerin başka sektörlerde çalışabilmeleri için mesleki eğitim verilmesi ve geçiş sürecinde mali yardımda bulunulması öngörülüyor. Komisyon tahminlerine göre, Küreselleşme Fonu’nun işlerlik kazanması ile birlikte, fona ulaşabilen kitle yılda 50 000 kişi civarında olacak.