İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 ARALIK 2006

AB GENEL İŞLER KONSEYİ’NİN ARDINDAN AB ZİRVESİ BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

11 Aralık’ta gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları uzun süren tartışmaların ardından Türkiye konusunda uzlaşmaya vardı.

Devamını Oku

GENİŞLEME STRATEJİSİNE İLİŞKİN RAPOR İLE KURUMSAL REFORMLARA İLİŞKİN RAPOR AP GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ

Raportörlüğünü Hıristiyan Demokrat Elmar Brok’un yaptığı ve 29 Kasım’da AP Dışişleri Komitesinde görüşülen Komisyon’un Genişleme Stratejisi ve Temel Güçlükler 2006-2007 Tebliği’ne ilişkin ve 13 Aralık’ta AP Genel Kurulu’nda kabul edilen Parlamento Raporunda; Komisyon Tebliğinin entegrasyon kapasitesine ilişkin daha detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi.

Devamını Oku

AB’NİN YENİ KİMYASALLAR STRATEJİSİ REACH AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN ONAYLANDI

Son üç yıldır uzun ve hararetli tartışmalara neden olan AB’nin yeni kimyasallar stratejisine ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyon ve Avrupa Konseyi arasında 30 Kasım’da bir uzlaşı sağlanmasının ardından REACH taslağı 13 Aralık’ta AP tarafından kabul edildi.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU AB’NİN 2007 BÜTÇESİNİ ONAYLADI

27 üyeli AB’nin 2007 2013 mali perspektifinin ilk yılı olan 2007 bütçesi; sürdürülebilir büyüme, rekabet edebilirlik ve uyumunun güçlendirilmesi amacıyla artırılarak AP tarafından onaylandı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU LİZBON STRATEJİSİNE İLİŞKİN YILLIK İLERLEME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 13 Aralık’ta Lizbon stratejisiyle ilgili yıllık ilerleme raporunu yayımladı.

Devamını Oku

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİYE İLİŞKİN DEKLARASYON İMZALANDI

7 Aralık’ta Brüksel’de yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Bölgeler Komitesi, Avrupa Bölgesel Enerji ve Çevre Ajansları Komitesi ve Avrupa Bölgeler Meclisi enerji etkinliği ve yenilenebilir enerjiye ilişkin ortak bir deklarasyonu kabul etti.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU AB TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE TANITILMASINA YÖNELİK ON PROGRAM KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu, tarım ürünlerinin üçüncü ülkelerde tanıtılmasına yönelik Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve G.Kıbrıs’ın başvuruda bulunduğu on programı kabul etti.

Devamını Oku

KÜRESELLEŞMEDEN OLUMSUZ ETKİLENEN ŞİRKETLERE YÖNELİK KÜRESELLEŞME FONU YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Dünya ticaretinde küreselleşmenin yarattığı sorunların AB üyesi ülkelerin çalışanları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve her yıl 500 milyon Avro’luk desteği öngören Küreselleşme Fonu, AP tarafından kabul edildi.

Devamını Oku

2006 YILI SAKHAROV DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ ALAİKSANDR MİLİNKEVİCH’E VERİLDİ

Avrupa Parlamentosu’nun her yıl; baskı, hoşgörüsüzlük ve adaletsizliğe karşı mücadele eden kişi veya kuruluşlara verdiği Sakharov Ödülü 2006’da Belarus Muhalefet Partisi lideri Milinkevich’e layık görüldü.

Devamını Oku