İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-22 ARALIK 2006

COREPER, İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI FASLINDA TÜRKİYE`YE DAVET MEKTUBU GÖNDERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI

20 Aralık’ta toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), “İşletme ve Sanayi Politikası” faslında müzakere pozisyonunu hazırlaması için Türkiye'ye davet mektubu gönderilmesini kararlaştırdı. Türkiye’nin pozisyon belgesini hazırlayıp AB’ye sunmasının ardından tüm üye ülkelerin katkıları alınarak AB’nin ortak pozisyonu oluşturulacak. AB ortak pozisyonunun Türkiye’ye gönderilmesini takiben bu fasılda fiili müzakereler açılacak.

Türkiye, bugüne kadar sadece Bilim ve Araştırma faslında müzakereleri tamamladı. Eğitim ve Kültür faslında, Türkiye'nin pozisyon belgesini Brüksel'e iletmesine karşın AB’nin ortak pozisyonu henüz tamamlanmadı. Tarama süreci ve teknik çalışmaları tamamlanan Mali Kontrol, İstatistik, Ekonomik ve Parasal Politika fasıllarında ise G. Kıbrıs’ın veto etmesi nedeniyle şimdilik Türkiye’den pozisyon belgesi istenmeyecek.

Katılım müzakerelerine Türkiye ile aynı tarihte başlayan Hırvatistan; Bilim ve Araştırma ile Eğitim ve Kültür fasıllarında müzakereleri tamamlamasının ardından; Ekonomik ve Parasal Politika, İşletme ve Sanayi Politikası ile Gümrük Birliği fasıllarında müzakerelere hazırlanıyor