İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 TEMMUZ 2012

ÜÇÜNCÜ YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kamuoyunda, "3’üncü Yargı Paketi" olarak bilinen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun 4 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3’üncü Yargı Paketi olarak bilinen yeni kanunun öngördüğü değişiklik ile, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sektörle ilgili işlemlerine karşı açılacak davalar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun düzenleyici ve denetleyici nitelikteki kararlarına karşı, Danıştay yerine yetkili idare mahkemesinde dava açılabilmesine olanak tanındı.

Yeni kanuna göre Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. maddesinin başlığı, "görev ve yargı çevresinin belirlenmesi" olarak değiştirildi. Böylelikle TMK kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davaların, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülebilmesinin de önü açılmış oldu. TMK kapsamına giren suçlarla ilgili olarak soruşturmanın, HSYK’ca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılacağı, söz konusu savcıların, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başka mahkemelerde ve işlerde görevlendirilemeyeceği de kanunda belirtildi.

3’üncu Yargı Paketi kapsamındaki değişiklikle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyan" "silahlı örgüt", "silah sağlama" ve "suç için anlaşma" maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında,  cumhuriyet savcılarınca doğrudan ve izne gerek duyulmaksızın soruşturma yapılabilmesine olanak sağlandı.

Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesinde yapılan yeni düzenleme ile özel yetkili mahkemelerin dayanağını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 250, 251 ve 252. maddeleri yürürlükten kaldırılmış oldu. CMK’da gerçekleşen söz konusu değişikliğin ise halen tutuklu bulunan milletvekillerinin tahliyesine olanak sağlayabileceği de ifade edildi. Üçüncü Yargı Paketi’nin Resmi Gazete’den yayımlanarak yürürlüğe girmesinin hemen ardından CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulundu.