İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 TEMMUZ 2012

TİCARETTE SAHTECİLİĞİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI (ACTA) AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Fikri hakların özellikle dijital ortamda korunmasını amaçlayan Ticarette Sahteciliğin Önlenmesi Anlaşması (Anti-Counterfeiting Trade Agreement–ACTA) 4 Temmuz 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oylamada 478 “ret”, 39 “olumlu” ve 165 “çekimser” oyla reddedildi.  Şu ana kadar, bu anlaşma, ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Fas, İsviçre, Güney Kore, Singapur ve Meksika tarafından imzalandı. Avrupa Parlamentosu 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’yla elde ettiği “uluslararası anlaşmaları reddetme” yetkisini ilk defa kullanmış oldu.

Bilindiği üzere, ACTA onay sürecinin birçok üye ülke tarafından askıya alınması ve birçok ülkede protestolara neden olmasının ardından, Avrupa Komisyonu, 22 Şubat 2012 tarihinde ACTA’yı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) sevk etmişti. Avrupa Parlamentosu’nda ACTA ile ilgili oylamanın ABAD kararının açıklanmasından sonra yapılması yönündeki talep, parlamenterlerin çoğu tarafından reddedildi. Avrupa Komisyonu da, Avrupa Parlamentosu’nun oylaması ABAD nezdinde başlatılan sürece mani olmayacağı yönünde açıklamada bulunarak oylamanın ertelenmesine gerek olmadığı fikrine destek verdi.