İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 TEMMUZ 2012

AVRUPA BİRLİĞİ ALTI ORTA AMERİKA ÜLKESİYLE ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALADI

Avrupa Birliği, 29 Haziran 2012 tarihinde altı Orta Amerika ülkesi (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama) ile bir Ortaklık Anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile, Avrupa Birliği ve Orta Amerika ülkeleri arasında siyası diyaloğun ve işbirliğin güçlendirilmesi ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Mal, hizmetler ve yatırımların serbestleştirilmesini öngören serbest ticaret anlaşmasının 2013 yılının başında, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve ilgili tarafların onayından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel de Gucht’un açıklamasında ise, bu anlaşma ile Avrupalı ihracatçıların gümrük vergilerinin düşürülmesi ve kaldırılmasıyla yılda yaklaşık 90 Milyon Avro gibi bir kazanç elde etmelerinin beklendiği belirtildi. Daha büyük pazarlara erişme imkânı kazanarak, Avrupa Birliği’nde bu durumdan en çok faydalanacak sektörlerin ise telekomünikasyon ve ulaşım sektörleri olduğu açıklandı. 

2010 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği, ABD’den sonra, Orta Amerika’nın en büyük ikinci ticaret ortağı konumundaydı. Aynı yıl zarfında, Avrupa Birliği ve bu altı Orta Amerika ülkesi arasında yaklaşık 12 Milyar değerinde mal ticareti yapıldığı kaydedildi.