İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 TEMMUZ 2012

AVRUPA KOMİSYONU, AVRUPA BİRLİĞİ - GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İLK YILINI DEĞERLENDİRDİ

1 Temmuz 2011 tarihinde Avrupa Birliği ve Güney Kore arasında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 1’inci yılını doldurdu. Bilindiği üzere, Güney Kore ile yürürlüğe giren söz konusu STA, Avrupa Birliği’nin şu ana kadar imzaladığı en önemli ve en kapsamlı ikili ticari anlaşma niteliğini taşıyor. Bu ticari anlaşma ile Avrupa Birliği ve Güney Kore arasında uygulanan sanayi ve tarım ürünlerindeki gümrük vergileri aşamalı olarak kaldırılıyor. Bu anlaşmanın çerçevesinde, ilk gümrük vergi kesintileri 1 Temmuz 2011 tarihinde uygulanmaya başlandı. Ayrıca Temmuz 2016’da ithalat vergilerinin yüzde 98,7’sinin ve Temmuz 2031’de ise, yüzde 99,9’unun ortadan kaldırılması öngörülüyor. Söz konusu gümrük vergilerinin kaldırılmasından sadece sınırlı sayıda birkaç tarım ürünü muaf tutuluyor.

Her ne kadar bu gümrük vergisinde sağlanan avantajların etkilerinin ortaya çıkması için 5 ile 10 yıl arasında bir süre geçmesi gerekse de, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB şirketleri geçen bir yıl içinde 350 Milyar Avro değerinde kazanç elde etti. Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı veriler, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen 9 aylık sürede Avrupa Birliği’nin Güney Kore’ye olan ihracatında 2007 yılına göre 6,7 Milyar Avro’luk (yüzde 35) bir artış kaydedildiğini gösteriyor. Gümrük vergilerinin kaldırıldığı şarap, bazı kimyasal ürünler, tekstil ve giyim, demir ve çelik gibi ürünlerin ihracatının 2,7 Milyar Avro değerinde (yüzde 46) arttığı gözlemleniyor. Gümrük vergilerinin kısmi olarak kaldırıldığı araba ve tarım sektöründeki ürünlerin AB ihracatında artış miktarı 3 Milyar Avro (yüzde 36) iken gümrük vergilerinde değişikliğe gidilmeyen belirli tarım ürünlerindeki artışın ise 1 Milyar Avro değerinde (yüzde 23) olduğu ortaya çıkıyor.

 

Avrupa Komisyonu, söz konusu anlaşmanın Avrupa Birliği için önemli avantajlar sağladığına dikkat çekmesine rağmen, Avrupa otomobil endüstrisi, AB pazarının Güney Kore otomobilleri tarafından istila edileceğine ilişkin endişesini dile getirmeye devam ediyor.