İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 TEMMUZ 2012

AB, ARKTİK BÖLGESİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE KATKIDA BULUNAN YENİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın sunduğu Tebliğ’in 3 Temmuz 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu’nda kabul edilmesiyle, AB’nin Arktik Bölgesi’ne yönelik taahhütlerini ortaya koyan strateji belgesi açıklandı. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma odaklı Arktik stratejisiyle, bölgede araştırma faaliyetlerine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunulması ile gemicilik ve madencilik alanlarında çevreye duyarlı teknolojilerin teşvik edilmesini amaçlayan 28 eylem öngörülmekte.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Ashton, söz konusu eylemlerin AB’nin Arktik Bölgesi’ndeki taahhütlerinde ciddi olduğunun bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirterek, Arktik Bölgesi’nin AB için taşıdığı büyük stratejik, ekonomik ve çevresel öneme değindi. Bölgedeki değişikliklerin AB’nin küresel iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çabalarının aciliyetini artırdığını kaydetti. Bilindiği üzere, Kuzey Kutbu ile Kuzey Kutup Dairesi arasında kalan Arktik Bölgesi, küresel ısınmanın etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan biri. Etkileri her geçen yıl daha da fazla hissedilen iklim değişikliği, bölgedeki canlıların yaşamını ciddi boyutta etkilemekte. Diğer yandan, gerileyen buz seviyesi ve teknolojik gelişmeler bölge için gemicilik, madencilik, enerji arama ve balıkçılık gibi alanlarda yeni ekonomik fırsatlar sunmakta.

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, Kuzey Denizi Rotası’nda seyreden gemi sayısı 2010 yılında 6 iken, 2011 yılında 34’e ulaştı. Bu yıl ise, bu rotada seyir halindeki gemi sayısının iki katına çıkması bekleniyor. Ayrıca, kıyıdaki sondaj çalışmaları da 2009 yılından sonra artış gösterdi. ABD Jeoloji Araştırması’na göre, Arktik Bölgesi yüzde 13’e yakın keşfedilmemiş petrol rezervi ve yüzde 30 civarında keşfedilmemiş doğal gaz rezervine sahip.

Avrupa Birliği, Arktik Bölgesi’ndeki araştırma faaliyetlerine 2002 yılı itibariyle yılda 200 Milyon Avro tutarında katkıda bulunuyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 2007’den bu yana sağladığı desteğin tutarı 1,14 Milyar Avro.

 

Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Tebliğ Arktik Bölgesi’nin etkin bir şekilde idare edilmesi için aşağıdaki önlemleri kapsıyor:

  • “Horizon 2020” araştırma ve inovasyon programı kapsamında, Arktik’teki araştırma faaliyetleri için 80 Milyar Avro destek sağlanması,
  • Yeni nesil gözlem uydularının devreye sokumasıyla bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlanması,
  • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki faaliyetlerin artırılması,
  • AB fonlarının bölgede sürdürülebilir kalkınmanın azami düzeye ulaştırılması ve Arktik Bölgesi’nde yaşayan yerli toplulukların yararına kullanılması,
  • Doğal madenlerin çıkarılmasında çevreye duyarlı teknolojilerin teşvik edilmesi,
  • Arktik’e ilişkin konularda Kanada, İzlanda, Norveç, Rusya Federasyonu ve ABD ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi,
  • Bölgede yaşayan yerli halkların temsilcileriyle bölgedeki AB politikaları ve programları hakkında düzenli görüşmeler gerçekleştirilmesi.