İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 TEMMUZ 2012

AVRUPA KOMİSYONU GÜNEY AKDENİZ İLE YÜKSEK ÖĞRENİM DİYALOĞU BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, Arap Baharı’nı takiben Güney Akdeniz bölgesinin gelişimine katkıda bulunmak üzere geliştirdiği yol haritası kapsamında, 2 Temmuz 2012 tarihinde Güney Akdeniz ülkeleriyle yüksek öğrenim politikaları ve programları alanında yeni bir diyalog başlattı. Bölge ülkelerinde eğitim sisteminin modernizasyonu ve reforme edilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan diyalog ve ülkelere sağlanacak ek finansman ile öğretmen azlığı ve eğitimin kalitesine ilişkin zorlukların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor. Güney Akdeniz ülkelerinde, okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının fazlalığına karşılık, öğretmen sayısının azlığı büyük bir sorun teşkil ediyor. Buna ek olarak, bu ülkelerdeki düşük öğretmen maaşları, öğretmenleri ek iş aramaya yönlendirmekte ve bu da öğretim kalitesini olumsuz etkilemekte. Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Fas, Tunus ve işgal altında bulunan Filistin toprakları AB’nin başlattığı yüksek öğrenim diyaloğu kapsamında yer almakta, halen şiddetin sürdüğü Suriye’nin ise ileriki aşamada programa dahil edilmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, uluslararası yüksek öğrenim programları Tempus ve Erasmus Mundus aracılığıyla bölgeye sağladığı desteği artırdı. Yüksek öğrenimin modernizasyonunu desteklemeye yönelik Tempus programı kapsamında bölgeye 2012 ve 2013’te 12,5 Milyon Avro’luk ek finansman sağlanarak toplan finansman tutarı yıllık 29 Milyon Avro’ya yükselmiş oldu. Kültürlerarası işbirliğini güçlendirmeye yönelik Erasmus Mundus programı ile 2012-13 döneminde AB’nin güneyinde ve doğusundaki ülkelere planlanan finansmanın iki katı tutarında; 80 Milyon Avro’luk mali kaynak sağlanacak. 2002’den bu yana Avrupa Komisyonu, yüksek öğrenimin modernizasyonuna yönelik 221 ortak proje finanse etti ve Tempus programı kapsamında 632 hareketlilik hibesi sağladı.

Yüksek öğrenim alanında diyalog toplantısının başlıca amaçları şu şekilde:

  • Eğitim, yüksek öğrenim, mesleki eğitim ve genlik konularında siyasi diyalog için bölgesel bir platform oluşturulması,
  • Tempus ve Erasmus Mundus programlarından edinilen deneyim ışığında iyi örneklerin paylaşılması,
  • AB desteğinin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik destek gereken alanların belirlenmesi,
  • Bölgesel işbirliğinin desteklenmesi,
  • Bölge ülkelerinin yüksek öğretim sistemlerinin modernizasyonunun ve reforme edilmesinin desteklenmesi,
  • Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet, Marie Curie gibi AB programlarının Güney Akdeniz ülkelerinin eğitim sistemlerinin reformuna sağlayabileceği katkılarla ilgili bilgilendirilme çalışmaları yapılması,
  • Güney Akdeniz ülkelerinin 2014-2020 dönemi için faaliyete geçecek “Erasmus for All” programı kapsamındaki fırsatlarla ilgili bilgilendirilmesi,
  • Bölge içerisinde hareketliliğin ve işbirliğinin desteklenmesi.