İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 TEMMUZ 2012

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI “KULLANILMIŞ YAZILIMIN” SATIŞINI YASALLAŞTIRDI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 3 Temmuz 2012 tarihli kararında yazılımcıların, kişi veya kurumlar tarafından, internetten indirilen programlarının kullanılmış lisanslarının yeniden satışına karşı koyamayacaklarına hükmetti. Böylelikle, bir kişi veya kurum, bir firmanın internet sitesinden indirerek satın almış olduğu yazılımları, kendisine sunulan tüm lisans haklarını kullanarak üçüncü bir kişiye satabilecek veya devredebilecek. Elektronik dergi “JeuxActu.com”, ABAD kararının kaydileştirilmiş oyunların yeniden satışını yasallaştırmak suretiyle, sanal dünyaya bir emsal teşkil edeceğini belirtti. Bu karar,  hızla büyüyen bir ikinci el pazarı olan çevrimiçi oyun sektörü için büyük önem arz ediyor.

ABAD’ın önüne gelen somut olaydaki dava, esas itibariyle, Amerikan yazılımcı Oracle ile Alman UsedSoft firması arasındaki ihtilafa ilişkindi. Davaya konu olan somut olayda, Amerikan yazılımcı Oracle’ın müşterileri ürünleri doğrudan internetten indirmekte, Alman firması Usedsoft da, piyasalardaki lisansları Oracle’ın müşterilerinden temin etmekteydi. Bunun üzerine, Oracle, Alman mahkemelerinde, Alman firması Usedsoft’a karşı, ikinci el lisansların daha ucuza satışını durdurmak için dava açtı. Bu dava Federal Mahkeme’de sürdürüldü. Federal Mahkeme, bilgisayar programlarının hukuken korunması hakkındaki 2009/24/EC sayılı Yönerge’nin yorumu için AB Adalet Divanı’na başvurdu.

ABAD, bu yönerge gereğince, bilgisayar programının kopyasının telif hakkı sahibi veya onun izniyle ilk satışında AB’de sözü edilen kopyanın dağıtım hakkını tükettiğine hükmetti. Dağıtım hakkının tüketilmesi ilkesi sadece telif hakkı sahibinin, yazılımın kopyasını maddi araçlar üzerinden (CD-ROM veya DVD) piyasaya sürmesini değil, aynı zamanda telif hakkı sahibinin internet sitesinden indirmek suretiyle dağıtması halinde de uygulanmaktadır. Sonuç itibariyle, ABAD’ın verdiği karara göre, lisans anlaşması üçüncü kişilere aktarımını yasaklamış olsa bile, telif hakkı sahibi o kopyanın yeniden satışını engelleyemez.