İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ VİZE MUAFİYETİ SÜRECİNDE İLK ADIM ATILDI

Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki Daimi Temsilcileri’nin oluşturduğu COREPER’in 20 Haziran 2012 tarihinde vize muafiyeti konusunda Avrupa Komisyonu’nu yetkilendirmesi, 21 Haziran 2012 tarihinde de AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi’nin söz konusu tavsiyeyi onaylaması üzerine Türkiye, Geri Kabul Anlaşması’nı (GKA) paraflamayı kabul etti. Türkiye’nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel’in, Geri Kabul Anlaşması’nı (GKA) aynı tarihte parafe etmesiyle AB’nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirme sürecinin ilk adımı da atılmış oldu. Böylelikle Türkiye’nin AB Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’nu Türk vatandaşlarına vize muafiyeti müzakereleri başlatmak için yetkilendirilmeden önce GKA’yı kesinlikle uygulamaya geçirmeme yönündeki kararlılığı nedeniyle yaşanan tıkanıklık da aşılmış oldu.

COREPER tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Türkiye ile ‘vize muafiyeti’ sürecini yürütmek için görevlendirilmesinden hemen sonra Türkiye’ye gelerek vize muafiyeti sürecinin resmen başladığını ilan edeceği belirtildi. Açıklamada, 2012 yılının Ekim ya da Kasım Ayında Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ‘Vize Muafiyeti Eylem Planı’nı sunacağı, Türkiye’nin de söz konusu planı kabul etmesi halinde Büyükelçi Yenel’in parafe etmiş olduğu Geri Kabul Anlaşması’nı imzalayacağı da ifade edildi. Türkiye’nin ancak ‘Vize Muafiyet Eylem Planı’nda ilerleme sağlandığına kanaat getirmesi halinde GKA’yı TBMM’de onaylayacağının da altı çizilen açıklamada, böylelikle Türkiye’nin çekincelerinin de giderilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Vize muafiyet süreci hakkında yorum ve değerlendirmede bulunan Türk basınının bir bölümü konu hakkında tümüyle olumlu ifadeler kullanarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki en önemli sorunlardan birinin çözüldüğüne yönelik haberlere yer verdi.  Sürece daha şüpheci ve ihtiyatlı yaklaşan bazı gazete ve medya kuruluşları ise vize muafiyeti konusunda henüz hiçbir somut gelişme olmadığına dikkat çekerek Türkiye’nin vize sorununun çözüldüğü gibi bir yanılsamaya kapılmaması gerektiğini vurguladı.  Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin tüm görüşmeler yolunda gitse bile en erken 2015 yılında, daha gerçekçi bir tahminle de 2017 yılında yürürlüğe girebileceğinin altını çizen söz konusu gazete ve medya kurumları, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye verdiği güvenceleri yerine getirmeme konusunda oldukça kabarık bir sicili olduğu uyarısında da bulundu.

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından vize muafiyeti sürecinin başlatılmasına ilişkin yapılan açıklamada da Geri Kabul Anlaşması’nın AB’nin kendi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi kaydıyla 2011 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye tarafından kabul edilebilir bulunduğu belirtilerek, Avrupa Birliği’nin tutumunun netleşmesi üzerine Türkiye’nin de üzerine düşen sorumluluğu üstlendiği belirtildi. GKA’nın yalnızca Türkiye üzerinden AB üyesi ülkelere yasadışı yollardan gittiği kesin olarak belirlenen kişilerin kendi ülkelerine gönderilmek üzere geri alınmasına ilişkin olduğu vurgulanan açıklamada, GKA’nın bu şekliyle yasadışı göçle mücadeleye de katkıda bulunacağı belirtildi.   Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkına ne zaman kavuşabileceklerinin Türkiye ile AB Komisyonu arasında gerçekleştirilecek müzakerelerin seyrine bağlı olacağı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin bu sürecin en kısa zamanda tamamlanmasını arzu ettiğinin de altı çizildi.

İKV’nin vize ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklamasına http://ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&baslik=%DDKT%DDSAD%DD%20KALKINMA%20VAKFI%92NIN%20V%DDZE%20KONUSU%20%DDLE%20%DDLG%DDL%DD%20SON%20GEL%DD%DEMELER%20HAKKINDAK%DD%20A%C7IKLAMASI&id=3202 adresinden ulaşılabilir.