İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

50’NCİ AB-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye ile AB arasındaki en üst düzey karar alma organı olan Ortaklık Konseyi, 50’nci kez 22 Haziran 2012 tarihinde, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ile AB Konseyi Dönem Başkanı Danimarka’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Nicolai Wammen’in katılımıyla toplandı. T.C. Dışişleri Bakanı’nın başkanlık yaptığı önceki Ortaklık Konseyi toplantılarından farklı olarak, 50’nci Ortaklık Konseyi toplantısına ilk kez AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış başkanlık etti. Toplantıda, pozitif gündem, Türkiye ile AB arasında vize muafiyeti konusunda atılan tarihi adım başta olmak üzere müzakerelerdeki mevcut durum ve Kıbrıs sorunu ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ile vize muafiyetine yönelik müzakerelere başlanması kararı ve Geri Kabul Anlaşması’nın ardından AB Komisyonu’na verilen Türkiye’yle vize müzakerelerine başlama konusu ele alındı. Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz girişi için müzakerelerin başlamasını tarihi bir adım olarak nitelendiren Egemen Bağış, sürecin çok farklı bir noktaya varmasına ve 32 yıldır yaşanan vize sorununun son bulması günlerine her zamankinden yakın olunduğunu ifade etti.  Bakan Bağış, vize müzakerelerinin de AB müzakereleri gibi uzamasından endişe edilmesi ile ilgili olarak konunun Türkiye'den Avrupa'ya giden yasadışı göçmenlerin geri kabul edilmesiyle ilgili anlaşmayla birlikte ele alındığını hatırlattı. Eğer karşı taraf olumlu yaklaşırsa, Türkiye’nin de kendi üzerine düşen sorumlulukları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini vurgulayan Bakan Bağış, AB'nin diğer ülkelerle bu müzakereleri ortalama 3 yıl sürdürdüğünü ve Türkiye için de sürecin farklı olmamasını beklediğini belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Füle, Ortaklık Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Türk vatandaşlarının vize muafiyeti ve geri kabul konusunda atılan önemli adımlara değinerek, Türkiye için ilk kez vize serbestîsi perspektifinin açıkça telaffuz edildiği AB Bakanlar Konseyi kararlarından ve Geri Kabul Anlaşması’nın parafe edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vize serbestîsine yönelik müzakerelerin uzun soluklu olmasının açık uçlu olacağı anlamına gelmediğini vurguladı ve vize muafiyeti hakkında konuşma döneminin geride bırakılarak icraata geçildiğini ifade etti.  Avrupa Birliği Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Nicolai Wammen de her iki anlaşmanın uygulanması için siyasi iradenin mevcut olduğuna dikkat çekti.

Katılım müzakerelerine yeni bir ivme kazandırmanın her iki tarafın da müşterek çıkarları doğrultusunda olduğunu vurgulayan Füle, bu kapsamda Pozitif Gündem ile başlatılan sürecin önemli bir adım olduğuna değindi.

Füle, AB müktesebatına uyum konusunda gösterdiği çabalar da olduğu gibi Türkiye’nin reviewanayasa reformuna yönelik sürecini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü gibi alanlarda yapılacak ilerlemelerin önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin should be implemented in line with European standards.further improve the observance of fundamental rights and freedoms in law and in practice,forces and implementation of the judicial reform strategy, but also that further progressyargı reformu stratejisinin uygulanmasındaki ilerlemelerden memnuniyetle bahsedilirken, mCopenhagen criteria are also required, inter alia, as regards property rights, trade unülkiyet hakları, sendikal haklar, azınlıklara mensup kişilerin hakları, kadın ve çocuk hakları, ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, işkence ve kötü muameleyle mücadele konularının da altı çizildi. Son olarak, AB tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin dönem başkanlığı sırasında Türkiye’nin ilişkileri dondurma kararından duyulan kaydı dile getirildi.