İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Haziran 2012 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları, ekonomi politikalarına ilişkin birtakım raporları onayladı. Söz konusu raporların başında AB Konseyi’nin üye ülkelerin taslak ekonomik programlarına ilişkin tavsiyeleri ve istikrar ve yakınlaşma programlarındaki para politikalarına ilişkin görüşlerine ilişkin raporlar geliyor.

Konsey, Almanya ve Bulgaristan’ın aşırı açıklarını, AB’nin kamu açıkları için referans değeri olan GSYİH’nın yüzde 3’ünün altına indirdiklerine karar vererek, bu ülkelere ilişkin aşırı açık prosedürüne son verdi. Konsey ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Macaristan’ın aşırı kamu açığını düzeltmek üzere aldığı önlemleri inceleyen raporu ışığında, bu ülke hakkında Mart ayında kabul edilen, AB’nin uyum fonundan alacağı yardımların askıya alınması uygulamasından vazgeçilmesine karar verdi. Avrupa Komisyonu, Macaristan’ın bütçe açığını GSYİH’sının yüzde 3’ünün altına çektiğini ve 2012’de bu oranın yüzde 2,5 dolayında, 2013’te de yüzde 3’ün altına olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Macaristan’a uygulanan aşırı açık prosedürü halen devam ediyor.

AB Konseyi, vergiye ilişkin olarak da Mart ayında ele alınan vergi raporunu onayladı. Rapor, enerjinin vergilendirilmesi, ortak konsolide kurumlar vergisi matrahı, finansal işlem vergisine ilişkin mevzuat tasarıları, tasarruflardan elde edilen faizin vergilendirilmesi hakkındaki direktifin revizyonu ve bazı üçüncü ülkelerle yapılan, tasarruflardan elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesi anlaşmalarının revizyonuna ilişkin direktif tasarılarına ilişkin genel değerlendirmeyi içeriyor. Kamu bütçelerinin konsolidasyonunun önem kazandığı içinde bulunduğumuz dönemde çalışmalar, üye ülkelerde vergi kaçırma ve sahtekarlığına karşı mücadele edilmesi ve etkin vergi geliri sağlanması konusuna odaklandı. Raporu onaylayan ülkelerin Maliye Bakanları, Avro Rekabet Paktı (Euro Plus Pact) çerçevesinde bir vergi raporunu da onayladılar. Rapor, Avrupa Komisyonu’nun ortak konsolide kurumlar vergisi matrahı teklifi için Danimarka Dönem Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiş olan çalışmayı değerlendiriyor ve destekliyor. Raporda enerjinin vergilendirilmesi ve Avrupa Birliği finansal işlem vergisi gibi çalışmaların önemi ve devamının gerekliliği vurgulanırken, zararlı vergi uygulamalarının engellenmesi, vergi kaçırma ve sahtekarlığı ile mücadele, fikir alışverişi ve uluslararası koordinasyon gibi konuların önemine dikkat çekiliyor.

Konsey toplantısındaki tartışmalardan, AB genelinde finansal işlemler vergisinin (FTT) 27 üye ülkenin üzerinde uzlaşacağı biçimde, kısa sürede uygulamaya geçirilmesinin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte, Almanya ve Fransa’nın başını çektiği dokuz üye ülke arasında hızlandırılmış işbirliği mekanizmasıyla bir vergi uygulamasının mümkün olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.