İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ DE KURTARMA FONU’NA BAŞVURDU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 25 Haziran 2012 tarihinde Avro Alanı kurtarma fonuna başvuruda bulunan beşinci AB ülkesi oldu. Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker Avro Alanı Maliye Bakanlarının bu başvuruyu inceleyerek kısa zamanda cevap vereceğini bildirdi.  Daha önce kurtarma fonuna başvuran AB ülkelerinde olduğu gibi Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından kurtarma fonundan yararlanma koşullarını ortaya koyan bir mali reform planı hazırlanacak. 

GKRY kurtarma fonuna başvurmadan önce Fitch kredi derecelendirme kuruluşu kredi notunu BB+ derecesine indirmişti.  Kurtarmanın İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’da olduğu gibi kapsamlı mı olacağı yoksa İspanya’nın durumunda olduğu gibi bankacılık sektörü ile mi sınırlı kalacağı henüz netlik kazanmadı. GKRY’de bankalar özellikle Yunanistan’ın borç krizinden ve borcun yeniden yapılandırılmasından olumsuz etkilenmişti.  GKRY’nin dört günlük kısa bir süre içinde Halk Bankası’nın sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi için 1,8 Milyar Avro bulması gerekiyor. GKRY yetkilileri AB dışında özellikle Rusya gibi ülkelerden de mali yardım arayışına girileceğini açıkladı.

GKRY’nin karşı karşıya olduğu sorunlar şu şekilde özetlenebilir:                                         

  • Bankacılık sektörü: GKRY bankacılık sektörü özellikle Yunanistan’ın borç krizinden olumsuz etkilendi. Yunan hükümet tahvilleri ve Yunanlılara verilen krediler olmak üzere Yunanistan’daki krizden doğan kayıplar 29 Milyar Avro veya GKRY GSYİH’sının yüzde 160’ına ulaşıyor.
  • Durgunluk: IMF verilerine göre GKRY ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2 oranında küçülmesi bekleniyor.
  • Bütçe açığı: 2011’de verilen bütçe açığı oranı GSYİH’nın yüzde 6,3’ü düzeyindeydi.