İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU ÇEVRE DIŞI BÖLGELERE YÖNELİK YENİ BİR STRATEJİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 20 Haziran’da yayımladığı Tebliğ ile Çevre Dışı Bölgelere (Outermost Regions) yönelik yeni stratejisini kamuoyuyla paylaştı.  Yenilenen strateji çerçevesinde, Fransa’ya bağlı Guadeloupe, Guyana, Martinik, Réunion Adaları, St. Martin; Portekiz’e bağlı özerk Azorlar ve Mader ile İspanya’ya bağlı özerk Kanarya Adaları’nı kapsayan Çevre Dışı Bölgelerin ekonomilerinin modernizasyonu, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yolunda yeni adımlar atılacak.

Bilindiği üzere, 4 milyon nüfuslu Çevre Dışı Bölgeler, AB için jeostratejik öneme sahip konumları, jeomorfolojik ve coğrafi özellikleri bakımından yenilenebilir enerji, astrofizik ve uzay araştırmaları gibi alanlar bakımından büyük önem taşıyor. Ayrıca, bu bölgeler biyoçeşitlilik açısından zengin olmaları sebebiyle, sağlık ve turizm alanlarında da ciddi potansiyele sahip. Yeni strateji kapsamında, hâlihazırda desteklenen tarım ve balıkçılık dışında; iklim ve uzay araştırmaları, astrofizik, yenilenebilir enerji gibi alanlar ile turizm ve girişimcilik konularında da destek sağlanacak. Böylece bu bölgelerin tek pazara entegre olmaları sağlanarak, coğrafi olarak Avrupa’dan uzak olmalarının yarattığı engellerin aşılması kolaylaşacak.

Yeni strateji ile söz konusu bölgelerde rekabetin artırılması, enerji ve ulaşım alanlarına yoğunlaşılarak coğrafi soyutlanmanın azaltılması, bu ülkelerin bulunduğu yerlerdeki diğer komşu devletlerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile eğitim, sağlık gibi sosyal alanlardaki çalışmaların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, her Çevre Dışı Bölge’nin bağlı olduğu Üye Devlet ile bir bütünlük halinde olduğunu ve Gündem 2020 çerçevesinde atılan adımların bu bölgelerin kendilerine özgü durumları da hesaba katılarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Hahn aynı zamanda, yeni strateji ile bütün bölgeler için bir çerçeve oluşturulduğunu ve her bölgenin kendi özellikleri çerçevesinde kendi yolunu çizeceğini de belirtti. Komisyon, yeni strateji kapsamında öngörülen düzenlemeleri 2017 yılında değişen koşullara göre yeniden gözden geçirme taahhüdünde bulundu.

 “Avrupa Birliği’nin Çevre Dışı Bölgeleri: akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için ortaklığa doğru” başlıklı Tebliğe aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/rup2012/rup_com2012287_en.pdf