İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

İZLANDA’NIN AB İLE YÜRÜTTÜĞÜ MÜZAKERELERDE 3 BAŞLIK DAHA AÇILDI

22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşen AB-İzlanda Bakanlar Düzeyinde Katılım Konferansı’nda “Ulaştırma Politikası (14’üncü başlık)”, “Sosyal Politika ve İstihdam (19’uncu başlık)” ve “Mali Kontrol (32’nci başlık)” olmak üzere üç başlık müzakereye açıldı. İzlanda, böylelikle Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinden bugüne kadar 18 başlık açarak, 10 başlığı geçici olarak kapatmış oldu. AB Konseyi Dönem Başkanı Danimarka’nın Avrupa İşleri Bakanı Nicolai Wammen İzlanda’nın performansını “istisnai ve etkileyici” bulduğunu belirtirken, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle, gelecekte tarım ve balıkçılık başlıklarında uzlaşma konusunda zorluklar çıkabileceğini ancak ortak amaçlar doğrultusunda bu sorunların çözüleceğine inandığını vurguladı.

“Ulaştırma Politikası” başlığının kapatılması için İzlanda’nın uluslararası ulaştırma hususunda Avrupa Birliği ortak kurallarına uyma zorunluluğunun yanı sıra, hava ve kara ulaşımında bilgi vererek anlaşmaların yapılmasına olanak sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda ulaştırma alanında yasalarını “Avrupa Tek Hava Sahası II” (Single European Sky II) mevzuatı ile uyumlu hale getirmesi isteniyor. “Sosyal Politika ve İstihdam” alanında İzlanda’nın ayrımcılık ve ırkçılık karşıtı yasal düzenlemeler yapması gerekirken, “Mali Kontrol” alanında Kamu Mali İç Kontrol (PIFC) yasasının yeniden gözden geçirilmesi ve uygulanması ve İzlanda Ceza Kanunu’nun Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Hatırlanacağı üzere, İzlanda, 2008 küresel mali krizi sonrasında yaşadığı ekonomik çöküntünün ardından 16 Temmuz 2009’da AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve Avrupa Komisyonu 24 Şubat 2010 tarihinde Reykjavik’in üyelik başvurusuna ilişkin olumlu görüş bildirmişti. Avrupa Birliği Konseyi 17 Haziran 2010 tarihinde İzlanda’nın siyasi kriterleri karşıladığını belirterek, üyelik müzakerelerinin başlamasına karar vermişti. 27 Temmuz 2010 tarihinde ise İzlanda ile müzakereler resmen başlamıştı.

Avrupa Birliği üyeliği yolunda etkileyici bir performans gösteren İzlanda’nın önünde balıkçılık hakları en önemli problem olarak duruyor. İhracatının neredeyse yarısını balıkçılık sektöründen sağlayan İzlanda’da, balıkçılar karasularında avlanma hakkını diğer üye ülke balıkçıları ile paylaşmak istemiyorlar. Aynı zamanda balıkçılık kotaları ve AB’de yasak olan, ancak İzlanda’da sürdürülen balina avcılığı gibi konuların Birliğin ortak balıkçılık politikası önünde önemli bir engel oluşturacağı düşünülüyor.