İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

AB ÇAPINDA İNSAN TİCARETİNE İLİŞKİN YENİ BİR ÇERÇEVE BELİRLENDİ

Avrupa Komisyonu 19 Haziran 2012 tarihinde genel olarak AB çapında insan ticaretinin önlenmesine ilişkin bir dizi somut ve pratik ilkeden oluşan “İnsan Ticaretinin Önlenmesine Yönelik Avrupa Stratejisi 2012-2016” başlıklı stratejiyi kabul etti. 5 yıllık strateji kapsamında, Üye Devletlerde insan ticaretine ilişkin yasal mevzuatı uygulayacak özel birimlerin oluşturulması ve sınırlar arası insan ticareti ile mücadele de ortak kolluk kuvvetlerinin yapılandırılması öngörülüyor.

AB çapında her yıl binlerce insanın karşı karşıya geldiği bir sorun olarak görüldüğü gerçeğinden hareket eden Avrupa Komisyonu, tarihinde “İnsan Ticaretinin Önlenmesine Yönelik Avrupa Stratejisi 2012-2016” kapsamında 5 öncelikli alan belirledi. Bu çerçevede;

1-İnsan ticareti konusunda uzmanlaşmış ulusal yasa uygulayıcı birimlerin oluşturulması;

2- Europol ve Eurojust’ın da dahil olduğu AB çapında faaliyet gösteren ve sınırlararası insan ticaretini önlemeye yönelik kolluk kuvvetlerinin koordinasyonlu bir şekilde oluşturulması;

3- İnsan ticaretine maruz kalan AB vatandaşlarının hakları konusunda bilgilendirilmesi (özellikle ulusal yasalarda yer alan yardım ve sağlık hizmetlerine ulaşım hakkı, oturma izni edinme hakkı ile çalışma hakkı konularında);

4-İnsan ticareti mağdurlarına kendilerini korumaları ve savunmaları için bir mekanizma yaratılması;

5- AB Üye Devletlerde ilgili taraflar arasında bu konuda koordinasyonu sağlamaya yönelik bir koalisyon oluşturulması;

6- Yine AB Üye Devletlerinde ilgili taraflar ile sivil toplum ve hizmet sağlayıcılar arasında bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırıcı bir sistemin oluşturulması;

“İnsan Ticaretinin Önlenmesine Yönelik Avrupa Stratejisi 2012-2016” başlıklı raporu kamuoyuyla paylaşan Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, dünya çapında her yıl 20,9 milyon insanın, zorla çalıştırılma da dahil olmak üzere, farklı şekillerde insan ticaretine maruz kaldığını açıkladı. AB rakamlarının dünya ortalamasının çok daha altında olduğunu ifade eden Cecilia Malmström, yine de insan ticaretinin ve köleliğin, bugün bile yaşandığını görmekten büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. İnsan ticareti mağdurlarının özellikle zorla çalıştırıldığını ve seks işçisi olarak kullanıldığını ifade eden Komisyon Üyesi, AB ve dünya çapında bu utanç ile mücadelede gerekli adımları atmaya hazır olduklarını vurguladı.