İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI KABUL EDİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, 25 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor. 11 milyon çalışanı güvenceye alan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, şu yeni düzenlemeleri içeriyor:

  • Kanun kapsamında yasayla bugüne kadar iş güvenliği kapsamında olmayan küçük işletmelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere 11 milyon çalışan güvenceye alınacak;
  • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL ceza uygulanacak;
  • Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilecek.
  • İş yerinde, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL, risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin TL ceza verilecek.
  • İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak. İşveren, acil durumları önceden değerlendirecek; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve acil durumları belirleyerek, bunların etkilerini önleyici tedbirleri alacak, acil durum planlarını hazırlayacak.
  • Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5 bin TL, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL, güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan iş yerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen iş yerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden iş yerine 80 bin TL idari para cezası verilecek. İş güvenliği müfettişlerinin sayısı artırılacak.
  • İşveren, işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlayacak. Radyo ve televizyonlarda iş güvenliği programları yayınlanacak.
  • Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.