İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU DİJİTAL GÜNDEM’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 18 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa 2020 Stratejisi’nin önemli bir parçasını oluşturan Dijital Gündem’e ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği, mevcut ekonomik krizin üstesinden gelebilmek ve dünyada oluşan yeni düzene uyum sağlayabilmek için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine ayrı bir önem atfetmekte. Raporda, Dijital Gündem kapsamında belirlenen 101 eylemden 34’ünün tamamlandığı, 52’si üzerinde çalışmaların sürdüğü ve 15’inin ertelendiği veya ertelenebileceği açıklandı.

Avrupa Komisyonu’nun değerlendirme raporunda belirttiği olumlu gelişmeler ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Avrupa vatandaşların yüzde 95’i sabit genişbant erişim imkânına sahip olup, yüzde 68’i düzenli olarak internet kullanmakta. Sosyal yönden dezavantajlı kişilerin internet erişimlerinde de önemli gelişmeler kaydedildiği dikkat çekiliyor. Tüm bu gelişmelere rağmen, her dört Avrupalıdan birinin hiç internet kullanmadığı tespit ediliyor.
  • AB vatandaşları ve işletmeler arasında mobil internetin hızla yayıldığı gözlenmekte. Mobil internete geçiş yüzde 68 artarak, mobil genişbant abone sayısı 217 milyona ulaştı.
  • Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi borç krizi ve finansal sorunlar yaşayan üye devletlerde internet ortamında sunulan kamu hizmetlerinin ve bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların sayısında önemli artışlar gözleniyor. Raporda, bu ülkelerde e-devlet hizmetlerinin gelişerek yapısal reformlara önemli katkılar sağladığı tespiti yer alıyor.
  • Avrupa Komisyonu’nun yoğun çabaları sonucunda, dolaşım ücretlerinin 2011 -2012 yılları arasında önemli derece düştüğü görülüyor.

Raporda, Avrupa Komisyonu tarafından yeterince ilerleme kaydedilemediği belirtilen alanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Avrupa işgücünün yarısı dijital becerilere sahip değil.  Avrupa Komisyonu, bilgiye dayalı ekonomi yolunda istihdam piyasasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında nitelikli çalışanların eksikliğinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
  • Internet ortamında yapılan alışverişlerin ulusal düzeyde sınırlı kaldığı gözleniyor. AB vatandaşları arasında internet kullanıcılarının yüzde 58’inin çevrimiçi (online) alışveriş yapmalarına rağmen, 10 kullanıcıdan yalnızca birinin başka bir üye devlete bağlı bir internet sitesinden alışveriş yapması dikkat çekiyor. Bu durum özellikle dil engeli ve aşırı bürokrasiden kaynaklanıyor. 
  • Küçük ve orta boy işletmelerinin elektronik ticaret kulanım oranlarının düşük düzeyde olduğu dikkat çekiyor.
  • Araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların tasarruf tedbirlerinin dışında tutulmasına rağmen, söz konusu harcamaların kamu yatırımının 2020 itibariyle ikiye katlamak için gereken yüzde 6’lık yıllık büyüme oranının oldukça altında kaldığı tespit ediliyor.
  • Avrupa Birliği’nde dolaşım ücretleri önemli derecede düşürülmesine rağmen, uygulanan ücretler halen yüksek bulunuluyor. Avrupa Komisyonu, dolaşım ücretlerinin azalma hızını artırma konusunda yeni yasal düzenlemeler getirmeyi planladığını açıklıyor.

Raporun tamamına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/docs/2012/scoreboard_progress_report.pdf