İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

AKİL ADAMLAR AB KARAYOLU NAKLİYECİLİĞİ PİYASALARININ SERBESTLEŞTİRİLMESİNİ ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Akil Adamlar, ulusal karayolu yük taşımacılığı piyasalarının başka bir üye ülkede kayıtlı nakliyecilere açılması konusundaki raporunu 20 Haziran 2012 tarihinde kamuoyuna açıkladı. Ulusal karayolu yük taşımacılığı piyasalarının serbestleştirilmesi önerisinde bulunulan rapordaki tespitler, Avrupa Komisyonu’nun bu alandaki çalışmalarına katkıda bulunacak ve Komisyon tarafından 2013 yılı sonuna kadar sunulacak raporda kullanılacak. Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Siim Kallas, ulusal karayolu yük taşımacılığı piyasalarının serbestleştirilmesinin Tek Avrupa Ulaştırma Alanı oluşturulması yönünde büyük bir adım olduğunu belirtti.

Karayolu yük taşımacılığı piyasalarındaki mevcut durum değerlendirilerek, Tek Avrupa Ulaştırma Alanı oluşturulmasına engel teşkil eden uygulamaların ortaya koyulduğu raporda, Tek Avrupa Ulaştırma Alanı’nın hayata geçirilebilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin öneriler de yer alıyor.

1072/2009 sayılı Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Piyasasına Erişime ilişkin Ortak Kurallar başlıklı Tüzük uyarınca, nakliyeciler kayıtlı oldukları ülke ile faklı bir üye devlet arasında yük taşıyabilmekte. Ancak, nakliyeciler, halen kayıtlı oldukları üye devlet dışındaki bir üye devlette bir noktan bir diğer noktaya gitmekte kısıtlamalarla karşılaşmaktalar. Mayıs 2010 itibarıyla uygulanmakta olan bu kurallar ışığında, nakliyecilerin bulundukları farklı üye devletteki operasyonları mallarını boşaltmalarını takiben yedi gün içerisinde üç ulaştırma operasyonu ile sınırlı. Kabotaj hakkı konusunda üye devletlerdeki farklılıklardan kaynaklanan adil olmayan uygulamalar ve kısıtlamaların yol açtığı kayıplar sorunlu alanların başında gelmekte.

Komisyon tarafından görevlendirilen Akil Adamlar, ulusal nakliyecilik piyasalarının kademeli ve esnek bir şekilde liberalleştirilmesi, nakliyecilik sektörünün cazibesinin artırılması, kuralların adil bir şekilde uygulanması ve yenilikçiliğin teşvik edilmesini öngören iki farklı kabotaj uygulamasını öneriyor:

  • Farklı üye devletlerde düzenli olarak faaliyet gösterecek nakliyecilerin faaliyet gösterdikleri ülkedeki iş kanununa uymalarını sağlayan bir erken kayıt prosedürüne tabi tutulması,
  • Uluslararası operasyonları kapsayan durumlarda ise, mevcut kuralların daha esnek hale getirilmesi.

Bilge Adamlar, esnekliğin filo yönetiminin daha etkin hale getirilmesini sağlayacağını bunun da emisyonların ve yakıt tüketiminin azaltılması anlamına geldiğini belirterek,  ekonominin rekabet edebilirliğini artıracağını belirtti.

Hâlihazırda, AB genelinde 3 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 600 bin şirketin faaliyet gösterdiği karayolu nakliyeciliği sektörü, AB’deki tüm karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin 4’te 3’ünü oluşturması bakımından AB ekonomisi için büyük öneme sahip.

AB yük taşımacılığı piyasalarına ilişkin rapora aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/transport/road/doc/2012-06-high-level-group-report-final-report.pdf