İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

Avrupa Birliği ve Avro Alanı dış ticaret verileri açıklandı

AB resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 15 Haziran 2012 tarihinde açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği’nin Nisan 2011 itibariyle AB dışı ülkelerle olan 17,2 Milyar Avro’luk dış ticaret açığı Nisan 2012 itibariyle 12 Milyar Avro’ya geriledi. Avro Alanı’nda ise, bu dönem, 5,2 Milyar Avro’luk bir ticaret fazlası kaydedildi. Geçen yılın Nisan ayında ise, Avro Alanı’nda 4,5 Milyar Avro’luk bir ticaret açığı bulunuyordu.

Ocak-Mart 2011 dönemi ile 2012 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği’nin birçok önemli ticaret ortağı ile ihracatında artış gözlenilirken, Türkiye (yüzde -6) ve İsviçre (yüzde -1) ile ihracatında azalma kaydedildi. İhracatta, en yüksek artışlar Rusya (yüzde 20) ve Brezilya (yüzde 20) ile kaydedildi. İthalatta, en yüksek artışların kaydedildiği ülkelerin başında yüzde 14’lük bir artışla Norveç, yüzde 10’luk artışla Rusya ve ABD gelirken, yüzde 7 oranında düşüşle Hindistan ve Japonya ithalatta en yüksek düşüşün yaşandığı ülkeler oldu.

Ocak-Mart 2012 verileri 2011 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, Avrupa Birliği’nin ABD (+18,1 Milyar Avro) ile olan ticaret fazlası artarken, İsviçre ( +11,5 Milyar Avro) ve Türkiye (+5,6 Milyar Avro) ile olan ticaret fazlası azaldı.  Aynı dönemde, Avrupa Birliği’nin Norveç (-15,7 Milyar Avro) ile olan ticaret açığı artarken, Çin (-34 Milyar Avro) ve Japonya (-3,3 Milyar Avro) ile olan ticaret açığının düştüğü, Rusya (-26,7 Milyar Avro) ile olan ticaret açığının ise yaklaşık aynı kaldığı gözlemlendi.

Raporun tamamına  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-15062012-BP/EN/6-15062012-BP-EN.PDF  internet adresinden ulaşılabilir.