İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

ABAD marka koruması istenen ürünün açık olarak tanımlanması gerektiğine karar verdi

İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin AB ülkelerinin markalara ilişkin mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 2008/95 sayılı Direktifin yorumlanmasıyla ilgili sorduğu soru üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), marka koruması talep edilen mal veya hizmetin, yetkili merciler ve ekonomik aktörlerin marka korumasının kapsamını belirleyebilmelerine olanak sağlayacak şekilde marka başvurusu yapan tarafından yeterli ölçüde açıklık ve kesinlikte tanımlanması gerektiğine karar verdi (Case C-307/10). Divan’a göre söz konusu Direktif, marka koruması talep edilen mal veya hizmetin tanımlanmasında Nice Sınıflandırması’nda (Nice Classification) yer alan genel sınıflandırma başlıklarının kullanılmasına engel olmamakla birlikte, bu tanımlamanın kapsamının (hangi mal veya hizmet için yapıldığının) yeterince açık ve kesin olması gerekmektedir.