İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

Yeni Teşvik Paketi yürürlüğe girdi

Teşvik Paketi olarak da bilinen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Ocak 2012'den bu yana yatırım yapanlar, teşvik belgeleri olmak kaydıyla yeni sistemden yararlanabilecek. Teşvikler, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenen altı bölgeye farklı oranlarda uygulanacak. Bu çerçevede iller itibariyle bazı sektörlere ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği (3,4,5 ve 6’ncı Bölgelerdeki yatırımlar için), sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri (her ikisi de 6’ncı Bölgedeki yatırımlar için) sağlanacak.