İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan en önemli gelişme şüphesiz Türkiye’nin vize serbestîsi perspektifinin ilk kez açık bir şekilde telaffuz edilmesi oldu. Üye devletlerin AB Nezdinde Daimi Temsilcilerinin Avrupa Komisyonu’nu Türkiye ile Geri Kabul Anlaşması’nın parafe edilmesine paralel olarak, vize serbestîsine yönelik müzakerelerin başlatılması için yetkilendirmesi konusunda uzlaşının sağlanmasının ve bunun 21 Haziran’da AB Sosyal İşler Konseyi’nde onaylanmasının ardından, AB’ye yasadışı yollardan giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine gönderilmek üzere geri kabulüne yönelik anlaşma Türkiye ve AB temsilcileri tarafından parafe edildi. Avrupa Komisyonu’nun süreçte atılması gereken adımları içeren bir Vize Serbestîsi Eylem Planı’nı Türkiye’ye sunması ve Geri Kabul Anlaşması’nın söz konusu Eylem Planı’nın içeriğine bağlı olarak sürecin resmen başlatılmasıyla eşzamanlı olarak imzalanması öngörülüyor.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ VİZE MUAFİYETİ SÜRECİNDE İLK ADIM ATILDI

Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki Daimi Temsilcileri’nin oluşturduğu COREPER’in 20 Haziran 2012 tarihinde vize muafiyeti konusunda Avrupa Komisyonu’nu yetkilendirmesi, 21 Haziran 2012 tarihinde de AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi’nin söz konusu tavsiyeyi onaylaması üzerine Türkiye, Geri Kabul Anlaşması’nı (GKA) paraflamayı kabul etti.

Devamını Oku

50’NCİ AB-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye ile AB arasındaki en üst düzey karar alma organı olan Ortaklık Konseyi, 50’nci kez 22 Haziran 2012 tarihinde, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ile AB Konseyi Dönem Başkanı Danimarka’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Nicolai Wammen’in katılımıyla toplandı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYESİ ŠTEFAN FÜLE KIBRIS’TA TEMASLARDA BULUNDU

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle 19-20 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyareti sırasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulundu.

Devamını Oku

RİO+20 DÜNYA ZİRVESİ SONUÇLANDI

1992 yılındaki Birleşmiş Milletler (BM) Konferans’ından bu yana yaşanan küresel sorunların değerlendirilmesinin yapılması adına, 20-22 Haziran 2012 tarihinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ya da diğer bir adıyla Rio+20 Dünya Zirvesi Rio De Janerio’da gerçekleşti.

Devamını Oku

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Haziran 2012 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları, ekonomi politikalarına ilişkin birtakım raporları onayladı. Söz konusu raporların başında AB Konseyi’nin üye ülkelerin taslak ekonomik programlarına ilişkin tavsiyeleri ve istikrar ve yakınlaşma programlarındaki para politikalarına ilişkin görüşlerine ilişkin raporlar geliyor.

Devamını Oku

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ DE KURTARMA FONU’NA BAŞVURDU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 25 Haziran 2012 tarihinde Avro Alanı kurtarma fonuna başvuruda bulunan beşinci AB ülkesi oldu. Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker Avro Alanı Maliye Bakanlarının bu başvuruyu inceleyerek kısa zamanda cevap vereceğini bildirdi.

Devamını Oku

AB DIŞİŞLERİ KONSEYİ TOPLANTISINDA SURİYE’DEKİ DURUM VE AB İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ ÇERÇEVESİ GÜNDEMDEYDİ

25 Haziran’da Lüksemburg’da gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ana gündem maddelerini Suriye’de giderek kötüleşen durum, Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Bosna-Hersek’teki gelişmeler ve 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacak İran’a yönelik petrol ambargosu ile İnsan Hakları ve Demokrasi

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU ÇEVRE DIŞI BÖLGELERE YÖNELİK YENİ BİR STRATEJİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 20 Haziran’da yayımladığı Tebliğ ile Çevre Dışı Bölgelere (Outermost Regions) yönelik yeni stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Yenilenen strateji çerçevesinde, Fransa’ya bağlı Guadeloupe, Guyana, Martinik, Réunion Adaları, St. Martin; Portekiz’e bağlı özerk Azorlar ve Mader ile İspanya’ya bağlı özerk Kanarya Adaları’nı kapsayan Çevre Dışı Bölgelerin ekonomilerinin modernizasyonu, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yolunda yeni adımlar atılacak.

Devamını Oku

YUNANİSTAN’DA YENİ KURULAN HÜKÜMET İŞBAŞI YAPTI

Yunanistan’da Yeni Demokrasi Partisi’nden Antonis Samaras’ın Başbakanlığında kurulan yeni hükümette çoğunluk muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi üyelerinden oluşuyor. Parti seçimlerde birinci gelerek, 300 üyeli Parlamento’da 129 milletvekilliği kazanmıştı.

Devamını Oku

İZLANDA’NIN AB İLE YÜRÜTTÜĞÜ MÜZAKERELERDE 3 BAŞLIK DAHA AÇILDI

22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşen AB-İzlanda Bakanlar Düzeyinde Katılım Konferansı’nda “Ulaştırma Politikası (14’üncü başlık)”, “Sosyal Politika ve İstihdam (19’uncu başlık)” ve “Mali Kontrol (32’nci başlık)” olmak üzere üç başlık müzakereye açıldı.

Devamını Oku

AB ÇAPINDA İNSAN TİCARETİNE İLİŞKİN YENİ BİR ÇERÇEVE BELİRLENDİ

Avrupa Komisyonu 19 Haziran 2012 tarihinde genel olarak AB çapında insan ticaretinin önlenmesine ilişkin bir dizi somut ve pratik ilkeden oluşan “İnsan Ticaretinin Önlenmesine Yönelik Avrupa Stratejisi 2012-2016” başlıklı stratejiyi kabul etti. 5 yıllık strateji kapsamında, Üye Devletlerde insan ticaretine ilişkin yasal mevzuatı uygulayacak özel birimlerin oluşturulması ve sınırlar arası insan ticareti ile mücadele de ortak kolluk kuvvetlerinin yapılandırılması öngörülüyor.

Devamını Oku

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI KABUL EDİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, 25 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU DİJİTAL GÜNDEM’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 18 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa 2020 Stratejisi’nin önemli bir parçasını oluşturan Dijital Gündem’e ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği, mevcut ekonomik krizin üstesinden gelebilmek ve dünyada oluşan yeni düzene uyum sağlayabilmek için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine ayrı bir önem atfetmekte.

Devamını Oku

AKİL ADAMLAR AB KARAYOLU NAKLİYECİLİĞİ PİYASALARININ SERBESTLEŞTİRİLMESİNİ ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Akil Adamlar, ulusal karayolu yük taşımacılığı piyasalarının başka bir üye ülkede kayıtlı nakliyecilere açılması konusundaki raporunu 20 Haziran 2012 tarihinde kamuoyuna açıkladı.

Devamını Oku