İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

POZİTİF GÜNDEM KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ENERJİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 14 Haziran 2012 tarihinde Stuttgart’ta Pozitif Gündem çerçevesinde Türkiye ile AB arasında geliştirilmiş enerji ilişkilerini görüştüler.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Türkiye ve AB’nin, ortak stratejik zorlukları paylaşan ve ortak hedefleri bulunan önemli enerji ortakları olduğu belirtilerek, her iki tarafın da menfaatleri doğrultusunda geniş kapsamlı bir işbirliği alanının bulunduğuna dikkat çekildi.

Hatırlanacağı üzere, taraflar 9 Şubat 2012'de İstanbul'da yapılan toplantıda, AB ile Türkiye arasındaki enerji ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik somut olasılıklar konusunda anlaşmaya varmışlardı. 14 Haziran 2012 tarihli toplantıda ise, çalışmaların karşılıklı menfaatlerin bulunduğu aşağıda sıralanan 5 konuda yoğunlaşması konusunda anlaşmaya varıldı:

• Enerji senaryoları ve enerji sepeti ile ilgili uzun vadeli perspektifler,

• Piyasaların entegrasyonu ve ortak menfaatlere yönelik altyapıların oluşturulması (gaz, elektrik, petrol),

• Küresel ve bölgesel enerji işbirliği,

• Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz enerji teknolojilerinin desteklenmesi,

• Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma.

Bakanlar ve Komisyon Üyeleri, uzman ekipler tarafından yapılacak ortak çalışmaların koordine edilmesi ve düzenli olarak Bakanlara ve Komisyon Üyelerine rapor verilmesi amacıyla bir yönlendirme grubu oluşturmaya karar verdiler. Enerji alanında işbirliğinin, genel anlamda Pozitif Gündeme katkıda bulunması ve AB ile Türkiye enerji piyasalarının nihai entegrasyonunu kolaylaştırması öngörülüyor.